Odgovarajući na zastupničko pitanje Igora Crnadka (PDP), šta će se desiti ako RS ne osigura da se u jednom danu isplati oko 320 miliona KM po osnovu zaduženja na Bečkoj berzi, iz Ministarstva finansija RS-a su kategorični da je taj novac planiran budžetom za ovu godinu i da će dug biti servisiran.

- U skladu sa Odlukom o prvoj emisiji obveznica RS-a na međunarodnom finansijskom tržištu propisano je da je dospijeće emisije pet godina od dana uplate i da imaju jednokratno dospijeće. Imajući u vidu da je emisija izvršena na dan 28. juni 2018. godine, evidentno je dospijeće obveznice 28. juni 2023. godine – istakli su u Ministarstvu finansija RS-a.

Podsjećaju da je početkom novembra 2022. godine u Narodnoj skupštini RS-a usvojen budžet ovog entiteta i u sklopu njega budžetska pozicija sa koje se vrši servis duga.

- RS od prvog dana postojanja, pa do danas, nikada nije, niti će, zakasniti sa servisom svog duga, a još manje da nije izmirila svoj dug. RS nije, niti će ubuduće, propustiti da svoj dug servisira u iznosu, i u roku dospijeća, tj. onako kako je to predviđeno ugovorom ili sporazumom ukoliko je dug nastao po osnovu kredita ili zajma, odnosno prospektom kada je dug nastao emisijom obveznica. Novac za ovu obveznicu je planiran budžetom za 2023. godinu i bit će isplaćen u roku i u cijelosti – navodi se u odgovoru ministrice finansija RS-a Zore Vidović.