Na ovaj način, kako navode iz Vlade, provodi se praksa sistemskog i konkretnog rješavanja podrške mladim ljudima u rješavanju stambenog pitanja. Ministarstvo će putem javnog poziva pozvati sve zainteresovane investitore da ponude određeni broj stambenih jedinica koje su već izgrađene ili su u izgradnji na području cijelog Kantona Sarajevo, a svaku stambenu jedinicu će nadležno ministarstvo sufinansirati iznosom do 25.000 KM.

Na taj način će mladim ljudima koji rješavaju stambeno pitanje biti moguće otkupiti te stambene jedinice za cijenu umanjenu za iznos koji je uložila Vlada KS, odnosno resorno ministarstvo.

- Prvi korak u investiranju u poticajnu stanogradnju je raspisivanje javnog poziva za zainteresovane investitore, a on će biti objavljen sutra. Svi investitori koji imaju useljive stanove ili će biti useljivi do 30. juna 2022. godine, uz ispunjavanje predviđenih uslova, mogu ponuditi stanove, a mi ćemo ih sufinansirati iznosom koji će zavisiti od broja ponuđenih stanova, a maksimalno do 25.000 KM po stambenoj jedinici. Te stanove ponudit ćemo mladima koji rješavaju stambeno pitanje, a oni će sami birati gdje žele stan i u kojoj veličini, po cijeni umanjenoj za iznos koji smo mi uložili - pojasnio je resorni ministar Enver Hadžiahmetović.

Dodao je da će u narednom periodu biti poduzete aktivnosti i na osiguravaju povoljnijih kreditnih linija za mlade.

- Nastojat ćemo u narednom periodu da dogovorimo povoljnije kreditne linije sa nižim kamatama za mlade ljude koji na ovaj način budu rješavali stambeno pitanje, te im i na taj način pružimo podršku - dodao je ministar.

Raspisivanje javnog poziva uslijedilo je nakon što je Skupština KS sredinom prošlog mjeseca usvojila Prijedlog odluke o uslovima i načinu predinvestiranja u poticajnu stanogradnju, radi pokretanja nove stambene izgradnje u cilju sistemskog rješavanja stambenog pitanja, prevashodno mladih ljudi, nudeći im mogućnost kupovine stana po cijeni nižoj od tržišne.

Javni poziv za zainteresovane investitore trajat će 30 dana, nakon čega će oni koji ispune uslove sklopiti sporazume sa Ministarstvom komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, na koje potom saglasnost daje Vlada KS.

Podrška mladim ljudima u rješavanju stambenog pitanja ključna je za osigurava +nje njihove egzistencije, njihovo zadržavanje u Bosni i Hercegovini, a u konačnici i za povećanje nataliteta jer će se rješavanjem stambenog pitanja mladi lakše opredjeljivati za osnivanje porodice i djecu, saopćeno je iz Press službe Vlade KS.