Federacija BiH je u periodu od 2009. do 2016. godine bila kontinuirano izložena radnopravnim sporovima koji su, u pravilu, rješavani u korist onih koji su tužili, odnosno na štetu Federacije BiH.

Riječ je o tužbama državnih službenika uposlenika u inspekcijama, policiji, ministarstvima, zatim, agencijama, kazneno-popravnim institucijama, a koji su bili nezadovoljni uglavnom visinom toplog obroka, regresa...

VEZANI TEKST - Službenici koji su tužili FBiH mogu tražiti nagodbu do 30. juna

- U cilju namirenja potraživanja, Vlada Federacije BiH je 2019. godine uspostavila mehanizam izmirenja obaveza po pravosnažnim i izvršnim sudskim odlukama iz radnih odnosa, putem dobrovoljne vansudske nagodbe sa tužiocima, odnosno tražiteljima izvršenja koji se odreknu potraživanja po osnovu zatezne kamate. S obzirom na uspješnost mehanizma i značajne uštede, Vlada Federacije BiH je i u 2020. i 2021. raspisivala javni poziv na potpisivanje ugovora o vansudskoj nagodbi.

S obzirom na to da je interes uposlenika, penzionera i advokatskih kancelarija i dalje izrazito visok, te da je u budžetu FBiH za 2022. godinu predviđen iznos od ukupno 3,7 miliona KM u svrhu isplata po osnovu ugovora o vansudskoj nagodbi, predlaže se nastavak procesa zaključenja ugovora o vansudskoj nagodbi i u 2022. godini - stoji u informaciji koja će se naći pred Vladom FBiH.