Općina Novo Sarajevo je kroz potpisani sporazum sa KJKP Park, a u cilju povećanja sigurnosti građana, započela sadnju žive ograde  uz korito rijeke Miljacke .

U toku prošle sedmice, uz šetnicu Malta -Otoka izvršena je sadnja žive ograde u dužini od 311 metara i to na cijeloj dionici od boćališta do Malezijskog mosta,  dok je  na dionici  od mosta prema granici sa Općinom Novi Grad izvršena dopuna žive ograde.

Trenutno se sadnja žive ograde izvodi na desnoj obali Miljacke od mosta Topal Osman paše do mosta Azize Šaćirbegović u dužini od 368 metara. Nastavit će se i sadnja, odnosno dopuna, na dužini od 426 metara, postojeće žive ograde i na lijevoj obali iste dionice. Na mjestima gdje nedostaju stabla lipe ili su osušena bit će zasađeno 10  mladih  sadnica.

Nakon završetka sadnje drvoreda lipa na lokaciji od mosta u ulici Azize Šaćirbegović na toj dionici bit će zasađena i živa ograda u dužini od 426 metara.

Vrijednost radova na sadnji žive ograde u ukupnoj dužini od 1.105 metara i  sadnje 10 lipa , koje izvodi preduzeće Park, iznosi 23. 843 KM.

Općina Novo Sarajevo trenutno izvodi radove na izgradnji šetnice od mosta Ars Aevi do III Transferzale, a po okončanju radova izvršit će se dopuna postojeće žive ograde i sadnja nove na dionicama na kojima je uklonjena postojeća-prerasla živa ograda.

Na mjestima na kojima se neće moći zasaditi živa ograda zbog nepostojanja prostornih mogućnosti bit će postavljena plastificirana čelična ograda-LEGI sistem, navodi se u saopćenju Općine Novo Sarajevo.