UIOBiH: Nema zakonskog osnova da se firmama vrati plaćena carina

objavljeno: 08.07.2018. u 08:09

Zakon o carinskoj politici BiH donesen 2015. trebao je početi sa primjenom početkom 2016. godine, ali se to nije desilo.

Odluka o ostvarivanju prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dadžbina, koja je jedna od dvije odluke nužne za primjenu zakona, je počela sa primjenom tek krajem aprila 2018. godine. Ona je firmama omogućila da ne plaćaju carinu na uvoz proizvodnih mašina. Firme su u međuvremenu plaćale milione KM na carinu i zbog toga su odlučili da od nadležnih institucija traže povrat tog novca. Da li imaju šansu da dobiju milionske iznose nazad, upitali smo i Upravu za indirekno oporezivanje BiH.

Stav UIOBiH

Ratko Kovačević, načelnik odjeljenja za komunikacije i međunarodnu saradnju Uprave za indirektno oporezivanje BiH (UIOBiH), je u izjavi za Faktor naveo da je za početak primjene Zakona o carinskoj politici BiH usvojenog u junu 2015. potrebno da budu usvojene i objavljene dvije odluke.

- Jedna je Odluka o ostvarivanju prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dadžbina. Ova odluka objavljena je u Službenom listu BiH i njena primjena počela je od 25.04.2018. godine. Dakle, neovisno od početka primjene samog zakona o carinskoj politici počela je primjena Odluke o ostvarivanju prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina, što je sam zakon ostavio kao mogućnost da primjena ove odluke bude moguća i prije početka primjene samog zakona o carinskoj politici – pojašnjava Kovačević.

Druga je Odluka o provođenju Zakona o carinskoj politici i ova odluka još uvijek nije usvojena i objavljena u Službenom listu BiH. Naime, objava ove odluke i početak njene primjene znači i početak primjene Zakona o carinskoj politici.

- A to konkretno podrazumijeva carinu bez papira, što znači da treba postojati kvalifikovani digitalni potpis u BiH, kako bi ovi dokumenti bili pravno valjani. S obzirom da u BiH još uvijek ne postoji tijelo koje će biti nadležno za izdavanja kvalifikovanog digitalnog potpisa, još uvijek se ne zna kada će se početi s primjenom novog Zakona o carinskoj politici BiH. Iz svega prethodno pomenutog jasno je da je UIO isključivo tijelo koje je nadležno za provođenje zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti indirektnih poreza, pa tako i Zakona o carinskoj politici BiH i podzakonskih akata. Dakle, Uprava nije tijelo koje nadležno za usvajanje zakonskih i podzakonskih akata, već nadležnost za to imaju Upravni odbor UIO, Vijeće ministara BiH i Parlament BiH – rekao je Kovačević.

Što se tiče "zahtjeva za nadoknadu štete za plaćenu carinu na uvoz mašina i opreme za proizvodnju, UIO još uvijek nije dobila nikakve zahtjeve po ovom pitanju. U svakom slučaju s obzirom na važeću zakonsku legislativu, koju UIO trenutno primjenjuje, ne postoji osnov za tako nešto".

Mijenjati zakon

S obzirom na to da je UIOBiH pojasnio da ne postoji zakonski osnov za nadoknadu štete za plaćenu carinu prema trenutnim pravilima, firmama jedino ostaje mogućnost da eventualnim lobiranjem kod Upravnog odbora UIOBiH ili Parlamenta BiH izdejstvuju promjenu zakona. Da li će to biti moguće izlobirati u izbornoj godini, ostaje da se vidi.

Kako je Faktor i ranije pisao, firme potražuju minimalno 50 miliona KM i ova procjena je umanjena četiri puta od konzervativne procjene Udruženja metalske i elektro industrije.