Umro akademik Fikret Vajzović

Objavljeno: 03.11.17 u 15:17

Akademik Fikret Vajzović, istaknuti matematičar, naučnik i pedagog, redovni član Akademije nauka i umjetnosti BiH (ANUBiH) preminuo je u Sarajevu.

ANU BiH: Datum komemoracije i sahrane bit će naknadno objavljen
ANU BiH: Datum komemoracije i sahrane bit će naknadno objavljen

Akademik Fikret Vajzović rođen je 1928. u Konjicu. Filozofski fakultet (Grupa matematika) završio je 1959. u Sarajevu. Stepen magistra matematičkih nauka stekao je 1965. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, gdje je iste godine odbranio i doktorsku disertaciju.

Iza sebe je ostavio brojne naučne radove koji su afirmativno prikazani u svjetskim matematičkim referentnim časopisima, a prikazani su i na raznim kongresima i drugim skupovima matematičara.

Dobitnik je nagrade „Veselin Masleša“, kao i Dvadesetsedmojulske nagrade BiH za nauku.

- Akademik Vajzović ostat će trajno u sjećanju mnogih generacija studenata, saradnika, kolega. Bit će pamćen kao izuzetan matematičar i naučni radnik. Smrt akademika Vajzovića je veliki gubitak za ANUBIH-a njene članove - saopćeno je iz ANUBiH.

Termini sahrane i komemorativne sjednice bit će naknadno objavljeni.