Tužbu je podnijelo 27 tužilaca, odnosno članova porodica žrtava masakra, a tuženi su maloljetnik te njegova majka i otac.

O tužbenom zahtjevu odlučit će sud koji će tek nakon okončanja parničnog postupka donijeti odluku prihvata li tužbeni zahtjev porodica u cijelosti ili djelomično ili ga odbija, javlja RTS.

Tužba je podignuta u parničnom postupku za naknadu nematerijalne štete za pretrpljene duševne boli zbog smrti bliske osobe, kao i za pretrpljeni strah. U toku je i krivični postupak protiv oca dječaka koji je u fazi istrage pred Višim državnim tužilaštvom u Beogradu.

Ovom tužbom zatražena je i novčana renta, odnosno buduća isplata određenog novčanog iznosa od dana donošenja presude pa dok za to postoje uvjeti - na ime buduće nematerijalne štete za pretrpljene duševne boli zbog smrti bliske osobe.

Sud je prethodno odredio privremene mjere zabrane raspolaganja i otuđenja imovine u odnosu na oca dječaka u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi, te u odnosu na majku u parničnom postupku.

U parničnom postupku protiv dječakove majke, Viši sud u Beogradu donio je rješenje o privremenoj mjeri u odnosu na imovinu u njenom vlasništvu, odnosno da je blokirana za prodaju i iznajmljivanje.

Protiv dječakovog oca Više javno tužilaštvo u Beogradu vodi postupak zbog sumnje da je počinio teško krivično djelo protiv opće sigurnosti, dok maloljetnik nije krivično odgovoran jer u vrijeme masakra nije imao 14 godina.