Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske danas je odlučilo da nije prihvatljiv zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda RS-a za utvrđivanje postojanja vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnog bošnjačkog naroda u vezi sa Zaključcima u vezi sa Informacijom o Izvještaju Komisije o događajima u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine.

U pitanju su zaključci koje je Narodna skupština Republike Srpske donijela na sjednici održanoj 14. augusta 2018. godine.

- Ovakvu odluku Vijeće je donijelo jer je ocijenjeno da osporeni Zaključci Narodne Skupštine RS-a ne sadrže opće norme i da, shodno tome, nemaju obavezujući karakter, tako da po svojoj pravnoj prirodi ne predstavljaju pravni već politički akt kojim se izražavaju politički stavovi Narodne skupštine RS-a - navodi se u saopćenju Ustavnog suda RS-a.

Dodaje se da je Vijeće utvrdilo, kao i više puta do sada u sličnim situacijama, da nije u njegovoj nadležnosti da ocjenjuje saglasnost osporenih Zaključaka sa odredbama Ustava kojima se štite vitalni nacionalni interesi konstitutivnih naroda u RS-u.

Zastupnici NSRS-a usvojili su zaključke kojima van snage stavljaju Izvještaj iz 2004. godine o dešavanjima u i oko Srebrenice