VEZANI TEKST - Osmanović o vitalnom nacionalnom interesu Bošnjaka, titularu državne imovine, razlici između FBiH i RS-a...

- Predmet odlučivanja Vijeća bilo je pitanje prihvatljivosti zahtjeva Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda RS-a, za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnog bošnjačkog naroda u Zakonu o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti, koji je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 28. decembra 2022. godine - saopćeno je iz Vijeća.

Iz Vijeća navode da obrazloženje odluke ne sadrži razloge koji se mogu dovesti u vezu sa relevantnim odredbama Ustava RS-a o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa konstitutivnih naroda određenih amandmanima na Ustav RS-a.

Ovom odlukom antidržavni zakon će stupiti na snagu. No tu nije kraj borbe za državnu imovinu. Ocjenu ustavnosti pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine mogu pokrenuti članovi Predsjedništva BiH, članovi kolegija Parlamentarne skupštine BiH.