Sporazum o saradnji na realizaciji “Modela poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji povećanja broja korisnika (omasovljenje)” potpisali su u Sarajevskoj razvojnoj agenciji SERDA premijer Kantona Sarajevo Adem Zolj, gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka, načelnici općina Centar, Vogošća i Ilijaš Nedžad Ajnadžić, Edin Smajić i Akif Fazlić te ovlašteni predstavnici općina Stari Grad i Hadžići, sopćeno je iz Press službe KS-a.

Potpisivanju su prisustvovali i kantonalni ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Čedomir Lukić te direktor SERDA-e Ševkija Okerić.

Profesor s Mašinskog fakulteta u Sarajevu Azrudin Husika, član radne grupe zadužene za implementaciju, prezentirao je ovaj izuzetno značajni model.

- Ovaj model predstavlja sveobuhvatnu namjeru Kantona Sarajevo na omasovljenju projekta energijske efikasnosti zgrada kolektivnog stanovanja, ali i individualnih stambenih objekata. Namjera je da se što manje ulaže u potrebe za njihovo zagrijavanje, odnosno značajno smanjenje troškova za grijanje građanima. Parola ovog modela je"'Prepolovi račun". Njegova prednost je što Vlada Kantona Sarajevo snosi troškove pripreme projekta i subvencionira najveći dio kamate, dok općine, Grad i djelimično Kanton, učestvuju u sufinansiranju realizacije ovih projekata. Ovim će krajnji korisnici do 45 posto sredstava dobiti u vidu granta, a preostali dio sredstava pod najpovoljnijim uvjetima uz minimalne kamate - pojasnio je Husika.

Dodao je da će poziv za apliciranje u okviru ovog modela biti otvoren u toku ovog mjeseca i trajati dva mjeseca, nakon čega će radna grupa zajedno sa SERDA-om evaluirati sve aplikacije te sačiniti rang-listu. Najavio je kako očekuje da radovi započnu na proljeće.

Kako je kazao kantonalni premijer Zolj, on je još u svom ekspozeu najavio da će insistirati na realizaciji projekata povećanja energetske efikasnosti.

- S obzirom na to da ovakve projekte mi uvijek unaprijed planiramo, tako je i sa ovim koji ćemo danas kandidirati EBRD-u za finansiranje njegove realizacije na zgradama javnih ustanova. Drago mi je da su Grad Sarajevo i načelnici prepoznali značaj i vrijednost jednog ovakvog projekta, kao i da će učestvovati u njegovoj realizaciji. Ovim projektom ne samo da ćemo doprinijeti ušteti energije i ekološkoj koristi već ćemo i uljepštati veliki broj sarajevskih zgrada i kuća - kazao je  premijer KS-a.

SERDA je zajedno s Ministarstvom za prostorno uređenje, građanje i zaštitu okoliša Kantona Sarajevo razvila model energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona i cilj mu je da se građanima pruži sistemski pristup u utopljavanju objekata njihovog stanovanja, pojasnio je predstavnik ove razvojne agencije Faruk Cerić.

Načelnik Općine Vogošća Edin Smajić je naveo da se projekat, sa stanovišta zaštite okoliša i uštede energije, bazira na tome - kako da se uz ulaganje minimalnih sredstava ostvare rezultati u građevinsko-estetskom, ali i u finansijskom smislu.

- Cilj nam je da bitno smanjimo troškove grijanja našim sugrađanima, ali i da utičemo na zaštitu okoliša. Na ovaj način zbrinut ćemo devet individualnih i 38 objekata kolektivnog stanovanja - naglasio je Smajić.

Ministar Lukić je rekao da ovaj model prvenstveno ima za cilj omasovljenje energijske efikasnosti nad zgradama i objektima stanovanja.

- Mi smo danas u fazi kad potpisivanjem ovog sporazuma omogućujemo da Kanton, Grad i općine svojim učešćem pomognu našim građanima da uz povoljne uvjete povećaju energetsku efikasnost objekata u kojima žive. Sve to radimo pod sloganom "Utoplite kuću, prepolovite račun". Građani će imati mogućnost povoljnih kreditnih zaduženja koje će ostvarivanjem ušteda kroz primjenu ovog projekta na njihovim kućama i stanovima moći vraćati. Očekujemo i da se općine Novi Grad, Novo Sarajevo i Ilidža uključe u realizaciju ovog modela - naglasio je Lukić.