Noćas u 3.00 sata počinje zinsko računanje vremena i časovnik će biti pomjeren za jedan sat unazad.

Ova praksa, koja se primjenjuje već 35 godina, mogla bi naredne godine da bude ukinuta, jer je Evropska komisija predložila da se kazaljke više ne pomjeraju dva puta godišnje.

Rok zemljama članicama EU da odluče da li žele zimsko ili ljetno računanje vremena je april 2019. godine.

Ovaj prijedlog Evropske komisije uslijedio je na osnovu ankete čiji rezultati su pokazali da 84 odsto anketiranih ne želi više da pomjera kazaljke.

Posljednji put kazaljke bi morale da budu pomjerene u skladu sa ljetnjim računanjem vremena 31. marta 2019. godine.

Nakon toga zemlje članice koje žele da se trajno prebace na zimsko računanje vremena i dalje bi mogle, i to posljednji put, da pomjere sat 27. oktobra 2019. godine.