U organizaciji MZ "Koševo 2" u prepunoj učionici Osnovne škole "Nafija Sarajlić" održana je  javna tribina o izmjenama Regulacionog plana "Zetra"– zona sporta i rekreacije.

U otvorenoj polemičnoj i na trenutke žučnoj raspravi izneseno je niz komentara, sugestija i prijedloga u vezi sa predloženim konceptom pri čemu su postavljena i pitanja vezana za imovinsko-pravne odnose na pojedinim dijelovima, pristupnih komunikacija, prostora za rekreativce, planirane šetnice (promenade) iz Alipašine ulice prema Pionirskoj dolini kroz sportski kompleks Zetre i mogućih drugih uslužnih i servisnih sadržaja.

Najveći dio rasprave bio je posvećen pitanju obnove i modernizacije stadiona "Asim Ferhatović Hase na Koševu, jer je predviđeno  ukidanje atletske staze. U tom smislu je manji dio građana zagovarao ostanak postojeće atletske staze u okviru stadiona, iako su predstavnici Zavoda za planiranje razvoja KS i Općine Centar ukazali da je ovim konceptom predviđeno proširenje postojećeg atletskog poligona na osam traka sa natkrivenim tribinama izvan stadiona, te izgradnjom atletske dvorane koja bi omogućila i treninge i takmičenja. 

Također je naglašeno da će planiranim proširenjem parka Jezero u kompleks novog centralnog parka biti otvorene nove staze i drugi rekreativni sadržaji za masovnu rekreaciju građana svih uzrasta.

Na kraju rasprave prisutni su se ogromnom većinom glasova izjasnili i zahtijevali da se u izmjenama i dopunama navedenog regulacionog plana planira modernizacija Olimpijskog stadiona "Asim Ferhatović Hase" bez atletske staze kako bi u svim aspektima odražavao funkciju i duh stadiona evropskih metropola koji će omogućiti održavanje najvećih fudbalskih susreta u organizaciji FIFA-e i UEFA-e, odnosno da žele modernu fudbalsku arenu kakvu zaslužuje Sarajevo kao glavni grad Bosne i Hercegovine.

Učesnici rasprave su pozvani da svoje eventualne prijedloge i sugestije, kao prilog definiranju nacrta plana, dostave Službi za investicije, komunalni razvoj i planiranje Općine Centar u roku od sedam dana, navodi se u saopćenju Općine Centar.