Veliki doprinos Oružanih snaga BiH pri gašenju požara u 2017. godini

Objavljeno: 14.09.17 u 12:15

Oružane snage BiH su tokom 2017. godine bile kontinuirano angažovane na pružanju pomoći civilnim organima vlasti i stanovništvu u kriznim i vanrednim situacijama, a posebno na planu gašenja požara gdje su dale svoj puni doprinos u izvršenju istih.

U periodu od marta do početka septembra, a posebno tokom ljetnih mjeseci 2017. godine, Oružane snage BiH su u više navrata bile angažovane u operacijama gašenja požara iz zraka i kopna na lokacijama općina: Konjic, Mostar, Tomislavgrad, Bileća, Trebinje, Međugorje, Berkovići, Livno, Gacko, B. Grahovo, Drvar, Kupres, Ravno, Jablanica i Ljubinje.

S obzirom na to da su požarišta bila udaljena i nepristupačna za djelovanje civilnih struktura vlasti, na gašenju požara korištene su helikopterske jedinice OSBiH s helikopterima tipa Mi-8T i Mi-8MTV. Pomoću helikoptera OSBiH vršeno je izviđanje požarišta te gašenje požara iz zraka pomoću protupožarnog vedra.

Tokom ovih aktivnosti bilo je angažovano više od 250 pripadnika OSBiH od čega su helikopterske jedinice OSBiH ostvarile ukupno 226,3 sati leta pri čemu je izbačeno oko 1850 tona vode, prevezeno 212 lica, te je zračnim putem prebačeno 18 tona raznog tereta i opreme (vatrogasna oprema, burad s vodom, naprtnjače...) namijenjene aktivnostima gašenja požara. Za potrebe ovih aktivnosti OSBiH utrošile su 155.890 litara GM1.

Ostvareni rezultati pokazuju, da su OSBiH svojim djelovanjem u značajnoj mjeri pomogle lokalnim zajednicama i doprinijele ukupnom stabiliziranju situacije u gašenju požara u kriznim područjima.

Ovim angažovanjem OSBiH su još jednom čvrsto potvrdile svoje stalno i dugoročno opredjeljenje da će ovu zakonom definirani zadatak u budućnosti i dalje predano izvršavati u okviru raspoloživih operativnih kapaciteta i mogućnosti, a u cilju unaprjeđenja općih uslova života lokalnih zajednica i svih građana u BiH.