Od ukupnog iznosa RS bit će alocirano 22,4 miliona eura ili 40 posto, a Federaciji BiH 33,6 miliona eura ili 60 posto, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Cilj projekta je pružanje podrške za opravak mikro, malih i srednjih preduzeća pogođenih COVID-19 putem unapređenja pristupa dugoročnog finansiranja i prebacivanja fokusa vladinih programa na podršku za povećanje otpornosti ovih preduzeća, nakon suzbijanja epidemije u BiH.

Rok otplate zajma je 15 godina, uključujući pet godina grejs perioda, a projekt bi se trebao provoditi do kraja 2024. godine.

Prijedlog sporazuma sa Osnovom za njegovo zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika predložen je ministar finansija i trezora BiH.