Iz ZZO-a KS-a kazali su da je do 28. maja ove godine zaprimljeno ukupno 357 zahtjeva osiguranika za refundaciju troškova nabavke lijekova koji su korišteni u terapiji koronavirusa.

- Završeno je ukupno 86 zahtjeva, koji su u proceduri plaćanja - kazali su za Birn iz ZZO-a KS-a, navodeći da su trenutno u obradi zahtjevi pristigli do 30. aprila.

Birn je 6. maja pisao da refundacija za Tocilizumab nije počela iako je, prema navodima sagovornice Dunje Grabovac, koja je zahtjev predala 7. aprila, rok za odgovor bio mjesec dana. Njoj su sredstva za refundaciju uplaćena 27. maja.

- Uplaćeni su mi novci za refundaciju Tociluzumaba. Uplaćen je cjelokupan iznos, 1.128, 61 KM. Svima koji su podnijeli zahtjev, vaš će vam novac biti vraćen, kako i treba - napisala je Grabovac nakon refundacije.

Birn je ranije pisao o potrebi da se ovaj lijek uvede na bolničke liste za liječenje COVID pacijenata, ali i problemu s nedostatkom inicijative za dopune listi tokom pandemije koronavirusa u BiH, zbog čega su mnogi građani bili prinuđeni plaćati svoje liječenje i po nekoliko stotina KM.

Zastupnici Skupštine KS jednoglasno su izglasali prijedlog da se lijekovi Tocilizumab i Remdesivir stave na bolničke liste za liječenje teških COVID bolesnika. Nakon toga, lijek nije stavljen na bolničke liste, ali su obezbijeđena sredstva za refundaciju sredstava.

Prema finansijskom planu Zavoda, za refundaciju troškova nabavke lijeka Tocilizumab za liječenje oboljelih od koronavirusa planirana su sredstva u iznosu od 650.000,00 KM.