Resorno ministarstvo u ove svrhe izdvojit će ukupno 45.000 KM, od čega je 30.000 KM dodjeljeno Zavodu za nabavku vakcina i promociju imunizacije, dok će 15.000 KM biti dodjeljeno Domu zdravlja za skrining na HPV virus.

- Nakon provedenih procedura epilog su današnji ugovori. Ovo je svjetski i evropski trend da se ide u tom pravcu od vakcinacije do skrininga HPV virusa koji je glavni uzročnik karcinoma grlića maternice tako da je riječ o izuuzetno značajnom projektu - naglasio je Čeljo.

Direktor Doma zdravlja "dr. Isak Samokovlija" dr. Edin Čengić također je naglasio važnost realizacije projekta kao vida prevencije karcinoma grlića maternice, imajući u vidu činjenicu da je to bolest koja je prisutna i u BPK Goražde.

- Odlučili smo se da pružimo mogućnost našim pacijenticama da mogu da urade bris na HPV virus u našem dispanzeru. Do sada je praksa bila da se to radi samo u slučajevima kada prethodni nalaz papa brisa nije bio uredan, pogotovo ako se on ponavlja, da bi se izdiferenciralo, da li se radi o visoko ili nisko rizičnim tipovima virusa. Projektom smo planirali obuhvatiti žene koje su u najrizičnijoj životnoj dobi za pojavu displazije na grliću maternice i karcinoma, a to su žene između 25 i 45 godina - pojasnio je dr. Čengić.

Napomenuo je da će akcenat biti na ženama koje nisu davale papa bris u prethodne tri godine ili nikako.

- Upravo njih smatramo najrizičnijim jer ne znamo kakav je njihov status i računamo da ćemo u ovom projektu moći obuhvatiti 200 žena. Očekujemo da će interes biti veliki  i na vrijeme ćemo obavijestiti kada krećemo sa ovim aktivnostima jer prethodno moramo obaviti tehničke pripreme i izvršiti nabavku materijala. Očekujem da ćemo na osnovu toga imati  jasniju sliku koja će nam možda ukazati da i u narednim godinama nastavimo sa ovim projektom – naglasio je on.

Direktorica Zavoda za javno zdravstvo BPK Goražde dr. Medina Bičo naglašava da će se ovim projektom i BPK Goražde naći među kantonima u kojima je omogućena vakcinacija protiv HPV virusa.

- Zaista se radi o jednoj učinkovitoj vakcini koja smanjuje rizik obolijevanja od karcinoma grlića materice preko 90 posto. Od dodjeljenih sredstava mi ćemo 24.000 KM izdvojiti za nabavku vakcine i 6.000 planiramo za promociju imunizacije. Mi smo već izvršili edukacije u svim osnovnim školama, podijelili i letke sa osnovnim informacijama. Ova vakcina je  u upotrebi već od 2006. godine, vakcinacija ide u četiri kantona i drago mi je što smo i mi kanton u kojem će naša djeca moći da se vakcinišu – kazala je Bičo.

Napomenula je da će nakon danas potpisanog ugovora Zavod raspisati javni poziv za nabavku vakcina.