Vlada FBiH: Iz budžeta izdvojeno 4,9 miliona maraka za projekte kulture i sporta

Objavljeno: 19.05.17 u 17:56 Autor: A. B. Š.

Na današnjoj sjednici Vlada Federacije BiH usvojila je Program i kriterije raspodjele sredstava tekućih transfera Federalnog ministarstva kulture i sporta za 2017. godinu.

Dujmović: Uskoro će biti objavljen javni poziv za projekte
Dujmović: Uskoro će biti objavljen javni poziv za projekte

Po riječima federalne ministrice kulture i sporta Zore Dujmović za tu namjenu ukupno je izdvojeno 4,9 miliona maraka, kao i prošle godine.

- Za petnaestak dana ići ćemo s objavom javnog poziva i tako ćemo izaći u susret svim manifestacijama i institucijama koje se bave kulturom i sportom, i pomoći im u provedbi njihovih programa i projekata - kazala je Dujmović.

Federalno ministarstvo kulture i sporta je predložilo, a Vlada donijela odluke o izdvajanju sredstava za finansiranje programa i projekata kulturnih društava Preporod, Napredak, Prosvjeta i La Benevolencija.

Preporodu je dodijeljeno je 75.000 maraka, Napretku 55.000, Prosvjeti 45.000 i La Benevolenciji 25.000 maraka.

Federalno ministarstvo kulture i sporta s tim kulturnim društvima potpisat će ugovore o načinu i uvjetima korištenja sredstava, a društva će Ministarstvu dostaviti izvještaje o namjenskom utrošku.