Za izgradnju i opremanje sportske dvorane Bosanska Krupa namijenjeno je 1.400.000 KM. Od ovog iznosa, za troškove izvođenja građevinsko - zanatskih radova bit će izdvojeno 638.000 KM, za vanjsku kanalizaciju 32.000 KM, za elektroinstalacije 165.000 KM, te za mašinske instalacije 565.000 KM.

Drugi program odnosi se na izgradnju i opremanje sportske dvorane Jelah, a koju provodi Općina Tešanj. Od ukupno 300.000 KM, iznos od 200.000 KM predviđen je za troškove izvođenja radova, a 100.000 KM za troškove materijala.

Iznos od 500.000 KM namijenjen je za izvođenje završnih radova na vanjskom uređenju Privredno-kulturno-sportskog centra Bazen Gračanica.

Četvrtim, danas usvojenim programom, predviđeno je izdvajanje 6.500.000 KM za izgradnju sportske dvorane Mostar i drugih sportskih objekata u Gradu Mostaru.

Raspodjela sredstava vršit će se u skladu s općim i posebnim kriterijima.