Vlada FBiH - Odluka o razvrstavanju javne ceste u kategoriju autocesta A1

Objavljeno: 19.05.17 u 17:48

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, donijela Odluku o razvrstavanju javne ceste u kategoriju autocesta A1.

FOTO: ILUSTRACIJA
FOTO: ILUSTRACIJA

Razvrstane su dionice Zenica Jug - Lašva - Kakanj - Visoko dužine 81,9 kilometara i Zvirovići - Bijača u dužini od 10 kilometara. Razvrstavanje ovih dionica u javnu cestu kategorije autocesta sa oznakom A1 je obavljeno u skladu sa investicijsko-tehničkom dokumentacijom, upotrebnim dozvolama i odgovarajućim tehničkim propisima prema kojima su one izgrađene.

Za realizaciju ove odluke zaduženo je JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, a njenim stupanjem na snagu prestaje da važi Odluka o razvrstavanju javne ceste M-5 na dionici Sarajevo (Jošanica) - Podlugovi - Visoko, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.