Potvrda o glavnom računu će biti naplaćivana pet KM, o otvorenim računima 10 KM, o likvidnosti (period do tri mjeseca) 15 KM, o likvidnosti (period do šest mjeseci) 20 KM, a historijska potvrda o promjenama računa (vremenska serija tri godine) 30 KM.

Jedan upit preko web servisa za banke je 0,10 KM, paušalna mjesečna naknada za banke do 1.000 računa 100 KM, za banke od 1.000 do 10.000 računa 300 KM i za banke s više od 10.000 računa 500 KM.