Sredstva će biti korištena za finansiranje povećanih potreba u zdravstvu uzrokovanih pandemijom COVID-19 i za finansiranje mjera ekonomske stabilizacije. Rok za otplatu ovog zajma je pet godina, s uključenim trogodišnjim grace razdobljem.

Vlada je, također, prihvatila i zaduženje Federacije BiH po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Svjetske banke - Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) u iznosu do 19.859.900 eura, što je 60 posto od ukupno 33.100.000 eura odobrenih Bosni i Hercegovini. Ovaj zajam namijenjen je finansiranju za COVID-19 za BiH. Cilj hitne finansijske pomoći je pružanje podrške zemlji u njenom radu i davanju odgovora na prijetnju koju nameće COVID-19, kao i jačanje nacionalnih sistema javno-zdravstvene pripravnosti. Rok otplate zajma je 32 godine, sa sedmogodišnjim grace razdobljem.