Vlada FBiH: Unaprijediti školovanje romske djece

objavljeno: 12.07.2018. u 13:11

Federalna vlada je prihvatila informaciju o uključenosti djece romske nacionalnosti u predškolsko i osnovno obrazovanje i odgoj u Federaciji BiH, koja će, s preporukama, biti upućena kantonalnim vladama.  

Podaci kantonalnih ministarstava obrazovanja ukazuju na izuzetno nisku uključenost djece romske nacionalnosti u cjeloviti razvojni program predškolskog odgoja i obrazovanja. Veći broj ove djece jedino je uključen u Tuzlanskom i Zeničko-dobojskom kantonu.

U cijeloj Federaciji BiH je evidentirano 1.510 djece romske nacionalnosti koja pohađaju osnovni odgoj i obrazovanje. No, nema evidencije o broju djece koja su izvan sistema osnovnog odgoja i obrazovanja. Postoje izvjesne procjene o broju djece romske nacionalnosti koja prekidaju osnovno obrazovanje prije njegovog završetka. Kao osnovni razlog prekidanja je navedeno trajno ili privremeno preseljenje porodica, prvenstveno u inostranstvo.

Jedna od preporuka je da treba raditi na podizanju svijesti roditelja romske nacionalnosti o važnosti potrebi uključivanja djece u predškolski odgoj i obrazovanje.

Nužno je i usvojiti intersektorski pristup (resori zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite, finansija i dr.) u rješavanju pitanja odgoja i obrazovanja Roma, uključujući i finansiranje njihovog predškolskog odgoja i obrazovanja, te osiguranja besplatnih udžbenika i školskog pribora, užine u školi i besplatnog prevoza do škole za učenike osnovnih škola. Potrebna su ujednačena rješenja na cijelom prostoru Federacije BiH i Bosne i Hercegovine, kako bi sva djeca romske nacionalnosti mogla besplatno biti uključena u kvalitetno predškolske i osnovno obrazovanje i odgoj.

Prilikom izrade novog okvirnog akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma na nivou Bosne i Hercegovine treba ponovo razmotriti i eventualno revidirati ciljeve i mjere koje se odnose na predškolsko i osnovno obrazovanje i odgoj, uz obavezu da naknadno budu detaljno i precizno razrađeni u akcionim planovima o obrazovnim potrebama Roma, koje će izraditi ministarstva obrazovanja nadležna za njihovo provođenje.

Pri izradi novog dokumenta strateškog tipa za oblast obrazovanja u Bosni i Hercegovini trebalo bi definirati i poseban strateški cilj i prateće mjere za povećanje uključenosti i ravnopravnog učešća u kvalitetnom odgoju i obrazovanju djece romske nacionalnosti.

S ciljem eliminiranja stereotipa i diskriminacije u obrazovanju, treba planirati, organizirati i provoditi kontinuiranu edukaciju odgajatelja i nastavnog osoblja, roditelja i sve djece u predškolskim ustanovama i osnovnim školama.

Potrebno je uvođenje romskog jezika kao fakultativnog predmeta u osnovne škole s većim brojem učenika romske nacionalnosti ili osigurati alternativna rješenja za izučavanje romskog jezika i učenja o kulturi i tradiciji Roma, prema postojećim zakonskim propisima.

U školama, nadležnim općinskim službama ili ministarstvima obrazovanja treba angažirati Rome medijatore ili drugu vrstu saradnika koji će raditi na uspostavljanju stalne saradnje s romskim zajednicama.

Potrebno je osigurati podršku škole za uspješnu reintegraciju učenika koji su, zbog porodičnih migracija, bili odsutni iz škole duži period, te omogućiti naknadno (besplatno) sticanje osnovnog obrazovanja odraslim Romima bez završene osnovne škole, saopćeno je iz Vlade FBiH.