Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo će u provođenje ovog programa početi sa objavljivanjem javnog poziva na koji će se moći prijaviti zainteresovani kandidati.

Programom je obuhvaćeno 67 tradicionalnih i starih zanata koji mogu aplicirati sa projektima nabavke mašina, uređaja i alata, unutrašnjeg uređenja poslovnog prostora, nabavke repromaterijala i nabavke u oblasti prevoza putnika zaprežnim vozilima.

- Donošenjem navedenog Programa cilj nam je očuvati tradicionalne i stare zanate koji neupitno predstavljaju važan dio našeg kulturnog naslijeđa i identiteta. Na taj način ćemo sačuvati našu bogatu kulturnu baštinu koja se prenosi sa generacije na generaciju. Želimo stvoriti ambijent u kojem će zanatlije, koje su godinama usavršavali i vještine, sada prenijeti svoja znanja i iskustva na nove generacije - istakao je ovim povodom ministar privrede Zlatko Mijatović.​​​​​​​

Svaki od tradicionalnih zanata specifičan je na svoj način, ima jedinstvenu priču, dizajn i tehniku. Ovim programom se želi očuvati raznolikost kreativnih izraza i tradicije što pruža, izneđu ostalog, i autentično iskustvo u turističkoj ponudi Sarajeva.