Vlada Kantona Sarajevo je na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša donijela odluku kojom je  Jedinstvena evidencija imovine Kantona Sarajevo postala javni dokument  dostupan na web stranici Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS pod nazivom  “Imovina Kantona Sarajevo”.

Evidencija imovine Kantona se vodi u Upravi za geodetske i imovinsko – pravne poslove u okviru resornog ministarstva i obuhvata evidencije kantonalnih  poslovnih zgrada, poslovnog i stambenog prostora, zemljišta, nekorištenih nekretnina, evidenciju nekretnina  Kantona  van teritorije BiH kao i imovinu  koja se daje ili uzima pod zakup.

Ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša u Vladi KS Damir Filipović ističe posebnu važnost javnog predstavljanja ovog dokumenta što je jedan nizu dokumenta koje ova Vlada i Ministarstvo stavljaju na raspolaganje javnosti.

-Pitanje evidencije  imovine Kanotna Sarajevo je otvoren proces koji ima za cilj na jednom mjestu prikazati sa čim to Kanton Sarajevo raspolaže, koliko je ‘bogat’  i kolika je njegova imovina. Svi zainteresirani će objavom ove evidencije na našoj web stranici dobiti uvid u te podatke, a mi se nadamo da ćemo na ovaj način uspjeti ubrzati  procese koji po ovom pitanju nisu dovedeni do kraja - naglasio je  ministar Filipović. 

Kako su istakli iz Uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove najveći problem prilikom evidencije ove  imovine je nepostupanje po zahtjevu Uprave za dostavu dokumentacije kojom se prezentira posjed, vlasništvo, raspolaganje nad imovinom od strane budžetskih korisnika. Takav primjer su pojedina postoje komunalna preduzeća i drugi organi uprave koji nikad nisu odgovorili na zahtjev za evidenciju.

Ažuriranje evidencije se vrši svake dvije godine po obrascima koji sadrže Odluku o osnivanju pravnog lica (kao identifikacija pravnog subjekta – budžetskog korisnika), zemljišno -knjižni izvadak, kopiju katastarskog plana i druge odluke kao dokaz o vlasništvu, posjedu ili raspolaganju nad nekretninama.

Objava ovog dokumenta očekuje se  u roku od deset dana nakon usvajanja Zaključka od strane Vlade Kantona Sarajevo i dostave istog na nadležnost Upravi, saopćio je Press KS.