Vlada KS ponudila veće plaće ljekarima, iz Sindikata poručili da satnica mora biti ista za sve

Objavljeno: 12.09.17 u 15:02 Autor: M. R.

Sindikat radnika u zdravstvu Kantona Sarajevo najavio je da će zdravstveni radnici u ovom kantonu stupiti u generalni štrajk ovog mjeseca zbog nepotpisivanja Kantonalnog kolektivnog ugovora kojim bi se povećale plaće radnika u zdravstvu.

Vlada Kantona Sarajevo i kantonalno Ministarstvo zdravstva se neodgovorno i krajnje pasivno odnose prema zahtjevima zdravstvenih radnika, navode iz ovog Sindikata. Kažu da ni nakon višemjesečnih pregovora sa Vladom nije postignut dogovor o visini neto satnice za radnike u oblasti zdravstva u KS, jer Sindikat nije pristao na smanjenje koeficijenata za pojedine grupe složenosti poslova u korist drugih grupa.

- Uprkos nastojanju politike da na razne načine oslabe snagu ovog Sindikata, kao što su registracija novih sindikata u ovoj djelatnosti ili ponuda više satnice ili viših koeficijenata radnicima određenih profila, Sindikat neće odustati od zacrtanih ciljeva jer mi štitimo prava i interese svih radnika u djelatnosti zdravstva u Kantonu Sarajevo bez obzira na poslove koje obavljaju. Također, podsjećamo naše članove, kao i javnost da smo o Kantonalnom kolektivnom ugovoru vodili socijalni dijalog više od sedam mjeseci i nastojali neposrednom komunikacijom sa socijalnim partnerima postići dogovor. Međutim, naši predstavnici poslodavaca, odnosno Vlada KS i resorno ministarstvo nikada nisu bili iskreno zainteresovani za poboljšanje materijalnog položaja radnika u zdravstvu u Kantonu Sarajevo, zbog čega je oblast zdravstva jedina djelatnost u KS koja još nema potpisan Kantonalni kolektivni ugovor – navodi se u saopćenju Sindikata radnika u zdravstvu Kantona Sarajevo.

Kantonalna ministrica zdravstva Zilha Ademaj je u dopisu upućenom predstavnicima Sindikata doktora medicine i stomatologije KS u avgustu ove godine navela da je nakon analize finansijskih mogućnosti utvrđeno da se satnica radnicima u zdravstvu može uvećati "najviše do 2.50 KM i to na bazi sedmičnog fonda od 37,5 sati".

Dodatno, kako kaže Ademaj, plaće ljekara mogu se uvećati i sa uvećanjem postojećih koeficijenata za 0.4.

- Navedenim bi se uvećale plaće svih zaposlenih u zdravstvu i značajno povećale plaće ljekara – ističe ministrica Ademaj.

Na nedostatna primanja ljekara u Kantonu Sarajevo upozorio je nedavno i predsjednik Sindikata doktora medicine i stomatologije KS Izet Hočko, koji je rekao da su ljekari primorani na dopunski rad (pored rada u bolnicama i domovima zdravlja, mnogi rade i u privatnoj praksi, op.a.) zbog plaća koje iznose od 1.600 do 1.800 KM.

Slabo plaćen posao u odnosu na evropske i svjetske standarde je i jedan od glavnih razloga zbog čega se brojni ljekari u Sarajevu, ali i cijeloj Bosni i Hercegovini, odlučuju nastaviti svoj rad u inostranstvu.

S druge strane, stav Sindikata radnika u zdravstvu Kantona Sarajevo je da se ne može ići sa satnicom manjom od 2,75 KM i to za sve uposlenike u oblasti zdravstva, bilo da su u pitanju ljekari ili druge profesije.