Vlada RS-a ne plaća obaveze dobavljačima i po godinu

Objavljeno: 19.08.17 u 09:43

U reviziji učinka "Upravljanje javnim nabavkama u RS" koju je uradila Glavna služba za reviziju javnog sektora RS, a kojom je obuhvaćen period od 2014. do 2016. godine, navedeno je da je kašnjenje plaćanja obaveza prema dobavljačima izraženo u svim posmatranim ugovornim organima.

Revizija je dominantno obuhvatila Vladu RS-a, te Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstvo prosvjete i kulture, Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave i Poresku upravu, a dodatni podaci su prikupljeni u Ministarstvu finansija, Ministarstvu pravde, Fondu zdravstvenog osiguranja i Univerzitetskom kliničkom centru.

Stotinu urgencija za plaćanje

- U posljednje vrijeme obaveze prema dobavljačima se plaćaju sa kašnjenjem i do godinu dana, a u Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica RS dio obaveza prema dobavljačima za izvršene radove krajem 2015. godine nije bio plaćen do polovine 2017. godine. U takvim okolnostima dobavljači su usmeno ili pisanim putem dostavljali opomene za plaćanje. U određenim slučajevima su daljnje isporuke uslovljavali plaćanjem dijela ili svih dospjelih obaveza. Ponekad su u opomenama navedeni iznosi zateznih kamata koji su ugovorni organi dužni platiti - navedeno je u revizorskom izvještaju, prenosi Capital.ba.

U takvim uslovima ugovorni organi su slali urgencije Ministarstvu finansija da plati dug, a najdrastičniji je primjer Poreske uprave RS-a koja je za godinu dana ministarstvu poslala čak oko stotinu urgencija, odnosno za veliki dio plaćanja. Zbog toga je, kako navode revizori, smanjen i prostor ugovornim organima da reaguju u slučaju da dobavljač ne ispunjava svoje obaveze u skladu sa zaključenim ugovorom.

Glavni revizor RS-a Duško Šnjegota rekao je za Capital da obaveze generalno rastu i da su dobavljači poprilično na udaru. Što se tiče nalaza revizije o sprovođenju javnih nabavki Šnjegota kaže da je opšti zaključak da se nabavke ne sprovode sistemski, već putem određenih ad hoc odluka.

- Očigledno je da se čitav proces više prati proceduralno, a ne sistemski sa aspekta svrsishodnosti javnih nabavki - kazao je Šnjegota.

Prema podacima koje je Glavna služba za reviziju javnog sektora RS prikupila putem upitnika u svim ministarstvima, fondovima socijalne sigurnosti i tri republičke uprave, u trogodišnjem periodu, od 2014-2016. godine, ove institucije su kroz javne nabavke zaključile ugovore u vrijednosti od 821,22 miliona KM sa PDV-om.

Milioni bačeni na kućice za naplatu putarine

U izvještaju je navedeno da je osnovni zaključak revizije da Vlada RS-a i ugovorni organi nisu u dovoljnoj mjeri ispunili preduslove i uspostavili sistem javnih nabavki koji će osigurati djelotvornost javnih nabavki.

Kao drastičan primjer nesvrsishodne javne nabavke naveli su izgradnju kućica za naplatu putarine na magistralnom putu Banjaluka-Klašnice. Izgradnja kućica je koštala 2,1 milion KM, a one nikad nisu puštene u rad. U vezi sa ovom nabavkom vođena je istraga, jer prema važećim propisima naplata putarine je predviđena samo na autoputevima. Za protekle četiri godine, na tom dijelu puta, zabilježeno je između 15 i 20 saobraćajnih nezgoda godišnje.

- U toku je postupak za njihovo uklanjanje, te dovođenje magistralnog puta u projektovano stanje. Tek nakon završetka tih radova, biće poznata i cijena njihovog uklanjanja, odnosno ukupan iznos "bačenih" sredstava poreskih obveznika - navode revizori.

Istakli su i da u više od polovine ministarstava, internim aktima nisu utvrđene obaveze i nosioci pravovremenog pokretanja javnih nabavki. Također, u gotovo polovini ministarstava nije propisana obaveza i odgovornost za praćenje realizacije zaključenih ugovora.