Vlada Srbije zabranila uvoz vješala, giljotina,električnih stolica ...

objavljeno: 05.01.2018. u 14:24

Gasna komora, giljotina, kreveti sa okovima, vješala i sve ono što bi moglo da se koristi za mučenje, okrutno postupanje i kažnjavanje ljudi, kao i za izvršenje smrtne kazne, zabranjeno je uvoziti u Srbiju.

Takvu odluku donijela je Vlada Srbije na pretposljednjoj sednici u 2017. godini, kada je usvojila Uredbu o zabrani izvoza, uvoza i tranzita robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje, piše Blic.

Uz ovaj dokument, navedena je i precizna lista stvari koje se zabranjuju, nezavisno od toga kakvo je njihovo porijeklo.

Kao predmeti koji su namijenjeni za ubijanje ljudi, a čiji je promet zabranjen, navode se vješala, giljotine i oštrice za giljotine, električne stolice za ubijanje ljudi, hermetičke komore od čelika i stakla za ubijanje ljudi smrtonosnim gasom ili drugim supstancama, kao i automatski sastavi za ubrizgavanje namijenjeni ubijanju ljudi ubrizgavanjem smrtonosne hemijske supstance.

Ograničenja i za policiju

Dio Uredbe odnosi se i na robu koja se ne može koristiti, kako je navedeno u samoj odluci, "za obuzdavanje ljudi od strane organa vlasti". U tu grupu spadaju uređaji za obuzdavanje zadavanjem električnih šokova.

Također, ovdjee spadaju i lisice za palčeve i prste, zavrtanj za stiskanje palčeva i prstiju, kao i nazubljene i nenazubljene lisice i zavrtnji. Zabranjeni su i okovi u obliku poluge, okovi za noge sa utezima i zbirni lanci koji uključuju obje vrste okova.

Predviđena je i zabrana korištenja lisica za obuzdavanje ljudi, koje su konstruisane tako da se pričvršćuju na pod, zid ili plafon, kao i prinudne stolice, odnosno stolice opremljene okovima ili drugim sredstvima za obuzdavanje ljudi.

"Embargo" je stavljen i na ploče i krevete sa okovima koji služe za obuzdavanje ljudi, s tim što se ne zabranjuju ploče i kreveti opremljeni samo trakama ili kaiševima.

Zabranjeni i bičevi, šiljci...

Zabranjeni su i kreveti u obliku kaveza ili sa mrežom, kojima se osoba prisilno zatvara.

Upotreba je zabranjena i za bičeve koji se sastoje od više kanapa ili remena, poput knutova ili devetostrukih bičeva, kao i oni koji imaju bodlje, kuke, šiljke, metalne žice ili slične predmete.

Kako bi spriječili nemire i samozaštitili se, organi izvršne vlasti neće moći da koriste palice i pendreke izrađene od metala ili drugih materijala sa metalnim šiljcima, kao ni štitove sa njima.

Jedini slučaj kada je moguće uvesti i koristiti ove predmete jeste samo u slučajevima kada se ova roba nabavlja i uvozi za muzeje i izložbe, što se posebno dokazuje dokumentacijom.