Tegeltija je podsjetio da on ranije nije bio za usvajanje budžeta jer je sadržavao stavke koje nisu odgovarale trenutku kada su ga razmatrali. 

- Smatrao sam da ima mnogo stavki bez kojih se može u 2020. godini. Predsjedništvo BiH je donijelo odluku da se budžet vrati Vijeću ministara i pripremi u skladu sa trenutnom situacijom u kojoj se nalazimo. Definisan je i krajnji rok kada mi treba da dostavimo taj budžet Predsjedništvu BiH. Taj rok je 31. maj, a siguran sam da će Vijeće ministara i prije tog roka utvrditi novi prijedlog budžeta koji će biti u skladu sa situacijom u kojoj se nalazimo - rekao je Tegeltija. 

Što se tiče lokalnih izbora u BiH i njihovog finansiranja, predsjedavajući Vijeća ministara BiH smatra da se izbori mogu održati. 

- Izbori se mogu održati i tu ne postoji nikakvo ograničenje. Mislim da ćemo budžet imati, naravno da ćemo uplanirati ta potrebna sredstva. Mi ćemo obezbijediti potrebna sredstva za održavanje izbora - rekao je Tegeltija.

Vijeće ministara utvrdilo je danas tekst sporazuma o zajmu između BiH i Svjetske banke u vezi projekta podrške zdravstvenom sektoru od 66 miliona KM, koji će služiti prije svega da pokrije troškove zdravstvenog sektora, koji su nastali u ovom periodu.