Vujanović: Transfere novca u "cyber svijetu" potrebno uvesti u zakonske okvire

Objavljeno: 01.01.17 u 13:23

Federalno ministarstvo trgovine će u januaru za Vladu Federacije BiH pripremiti akte za osnivanje i imenovanje članova Savjeta za strane investitore u Federaciji BiH, najavio je federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović.

Vujanović: Uskoro izmjene i dopune Zakona o unutrašnjoj trgovini
Vujanović: Uskoro izmjene i dopune Zakona o unutrašnjoj trgovini

Formiranje tog Savjeta, kao savjetodavnog tijela Vlade FBiH, propisano je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o stranim ulaganjima iz 2015. godine, s ciljem povećanja konkurentnosti FBiH, te unapređenja ukupnog poslovnog ambijenta i eliminiranja prepreka stranim investicijama u Federaciji.

Primarna uloga Savjeta je da analizira poslovno okruženje i predlaže Vladi Federacije BiH, vladama entiteta, kao i jedinicama lokalne samouprave mjere za njegovo unapređenje. Prema Zakonu, Savjet ima najmanje 16 članova, koje imenuje Vlada FBiH i bit će, ističe Vujanović, sastavljen od najkompetentnijih osoba za strana ulaganja.

- Savjet za strane investitore FBiH je po zakonu 'pro bono' tijelo Vlade FBiH koje se sastaje najmanje jedanput u pola godine i kao takvo nije ni u kojem obliku pandan FIPA-i ili resornim organizacionim jedinicama MVTEO BiH, nego isključivo unapređivački korektiv Vlade FBiH za što bolju realizaciju prethodno navedenih ciljeva u FBiH - kaže Vujanović.

U ovoj godini očekuje se i stupanje na snagu izmjena i dopuna Zakona o unutrašnjoj trgovini, budući da je Nacrt zakona usvojen u oba doma Federalnog parlamenta u decembru 2016. godine.

- Nakon javne rasprave Vlada FBiH će utvrditi izmjene i dopune u formi Prijedloga, te bi zakonodavna procedura bila kompletirana njegovim odobravanjem u domovima Parlamenta FBiH. Time će se ispuniti jedan od uslova iz nadležnosti ovog Ministarstva za pristupanje BiH Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO) - naglasio je Vujanović u razgovoru za Fenu.

Izmjenama pomenutog zakona očekuje se ostvarenje značajnog smanjenja sive ekonomije kroz omogućavanje legalizacije rada pod povoljnim uslovima velikog broja lica koja sada rade bez ikakvog odobrenja, kako na tržnicama na malo, tako i izvan njih.

Federalno ministarstvo trgovine planira započeti i aktivnosti na izradi Zakona o elektronskoj trgovini. Na taj način se, kako kaže ministar Vujanović, također daje značajan doprinos smanjenju sive ekonomije na internetu te doprinosi većoj sigurnosti i zaštiti potrošača koji sve više koriste ovaj oblik kupovine.

- Mislim da ne trebamo posebno naglašavati da bi smanjenje sive ekonomije i uvođenje u zakonske tokove trgovinskih novčanih transfera u cyber svijetu bilo veliki doprinos realizaciji zadaća iz Reformske agende – zaključuje federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović.