Bevanda, koji je i guverner BiH u EBRD-u, zahvalio se na posjeti delegaciji ove banke te naglasio da su ovi ugovori posebno značajni za stanovništvo Brčko distrikta i Sarajeva.

- Danas je potpisan ugovor u vrijednosti 6,5 miliona eura za poboljšanje vodoopskrbe na području Brčkog i drugi ugovor u vrijednosti 17 miliona eura za nabavku pet tramvaja i izgradnju zgrade centra za upravljanje saobraćajem u Sarajevu - naglasio je Bevanda, saopćilo je Ministarstvo finansija BiH.

On je istaknuo kako su oba projekta značajna i s aspekta zaštite okoliša, ali i poboljšanja uvjeta života stanovništva u BiH.

- Zadovoljan sam nastavkom saradnje s EBRD-om i aktiviranjem novih projekata koji direktno utječu na kvalitetu života stanovnika. Očekujem da će lokalne vlasti u Brčko distriktu i Sarajevskom kantonu ispuniti sve što je do njih da se projekti realiziraju u roku od tri godine kako je ugovorima predviđeno - rekao je on.

Naglašeno je da su oba zajma ugovorena pod povoljnim uvjetima uz grejs period od tri godine i otplatu u roku 15 godina, dok će dug za jedan ugovor biti alociran na Brčko distrikt, a drugi na Federaciju BiH, odnosno Vladu Kantona Sarajevo.

Sagovornici su se složili da postoji obostrani interes za unapređenje saradnje te istaknuli da je EBRD jedan od najvećih institucionalnih investitora u BiH.

Ceremoniji potpisivanja prisustvovali su Mark Bowman, potpredsjednik EBRD-a, te Leander Treppel, direktor Konstituence EBRD-a čija je članica i BiH. Nakon potpisivanja ugovora održan je sastanak s delegacijom EBRD-a gdje se govorilo o novoj strategiji za BiH u periodu 2022-2027. godina i prioritetima koje sadrži poput jačanja privatnog sektora, energetske efikasnosti i kapaciteta obnovljivih izvora energije te o nastavku infrastrukturnih projekata i otvaranju mogućnosti za veći broj novih radnih mjesta.