Prema meteorološkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH u naredna tri dana očekuje se oblačno vrijeme s kišom.

Na većini hidroloških stanica prognozira se novi porast vodostaja na cijelom vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH, posebno na gornjem dijelu sliva Une i Sane, te u manjoj mjeri na gornjem dijelu sliva rijeka Vrbasa, Bosne i Drine.

- Obzirom na ispunjenost korita vodom i zasićenosti tla očekuje se dostizanje kota pri kojima počinje kontinuirano obavještavanje na području sliva Une i Sane. Bujični vodotoci na kojima može doći do povećanja vodostaja u ovom periodu su na području gornjeg toka sliva rijeke Une, te na slivu rijeke Fojnice - saopćeno je iz Agencije za vodno područje rijeke Save.

Sugerišu nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, a službama koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučuju pojačan oprez.