- U Kantonu Sarajevo postavljena su 23 kućišta za stacionirane radare, koji su od 1. januara do 31. decembra 2019. godine zabilježili 64.086 prekršaja. Od 1. januara do 30. juna 2020.godine, evidentirano 30.983 prekršaja – podaci su MUP-a Kantona Sarajevo.

Vozači sve češće prave prekršaje kada je u pitanju dozvoljena brzina pogotovu u naseljima.

U Zakonu o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, piše da je dozvoljena brzina kretanja vozila 50 kilometara na sat, osim ako saobraćajnim znakom nije drugačije određeno.

Što znači da se na cestama u naselju, ako saobraćajno-tehnički elementi to omogućavaju, saobraćajnim znakom može se dozvoliti kretanje vozila i većom brzinom od 50 kilometara na sat.

Na cesti izvan naselja vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od 130 km/h na autocestama. Na cestama rezerviranim za promet motornih vozila i brzim cestama maksimalno dozvoljena brzina je 100 km/h, a na ostalim cestama 80 km/h.

Na cesti izvan naselja vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od brzine određene prometnim znakom postavljenim na cesti.