Predloženim tekstom je trebalo da se omogući primjena ranije usvojenih izmjena Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH u ovoj kalendarskoj godini, a kojima je Kantonu Sarajevo umanjem koeficijent sa 1.965 na 1,5 a što je za 86 miliona KM manje novca u budžetu.

Ovo je nastavak sjednice od 26. maja koja je prekinuta zbog burne rasprave o nacrtu zakona o pripadnosti javnih prihoda.