Zakon za namještanje konkursa: Imena potencijalnih državnih službenika ostaju tajna

objavljeno: 01.07.2017. u 19:17

Građani se nisu prijavljivali na konkurse za državne institucije jer im, smatraju u Agenciji za zaštitu ličnih podataka u BiH, objavljivanje njihovih imena može naštetiti, odnosno mogu se naći u "nezavidnom položaju kod aktuelnih poslodavaca".

U neugodnu situaciju kandidate može dovesti i informacija o broju osvojenih bodova u konkursnoj proceduri, pa je, s tim u vezi, Agencija za zaštitu ličnih podataka prije pet godina donijela rješenje kojim se zabranjuje objavljivanje imena osoba koje su konkurisale za posao u državnoj službi i broj bodova koje su osvojile u konkursnim procedurama.

Motiv koji je inicirao ovo rješenje, smatra dio javnosti, nije zaštita interesa kandidata, već otvaranje mogućnosti manipuliranja konkursnim procedurama.

- Mi se već godinama zalažemo da svi aspekti konkursne procedure, uključujući i imena kandidata i kompletnu dokumentaciju vezanu za konkurs, budu dostupni javnosti. Međutim, ono što je praksa je da se Zakon o zaštiti ličnih podataka izvlači više kao izgovor, a ne da zaista sprječava objavljivanje imena kandidata jer zna se šta spada pod lične podatke. Ustvari, koriste se svi mogući izgovori kako bi se spriječilo da bilo ko identifikuje bilo kakve zloupotrebe u konkursnim procedurama i na to se svodi sva priča – kazala je za Faktor Ivana Korajlić iz nevladine organizacije Transparency International.

Odredbe Zakona o slobodi pristupa informacijama medijima nisu dovoljne za dobijanje na uvid liste uspješnih kandidata i broja osvojenih bodova u konkursnoj proceduri. Potrebna je pojedinačna saglasnost svakog kandidata. Takvu saglasnost je, primjera radi, Agencija za državnu službu FBiH, na osnovu zahtjeva Faktora, zatražila od kandidata koji su konkurisali za poziciju pomoćnika ministra za zbrinjavanje prognanih osoba i izbjeglica, povratak i repatrijaciju u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona. Posljedica je to pisanja Faktora o političkim pritiscima da se na tu poziciju imenuje kandidat koji, prema našim saznanjima, nije osvojio najveći broj bodova, a radi se o Ivanu Jukiću, suprugu potpredsjednice Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH Ružice Jukić. Od pet osoba sa liste uspješnih kandidata, saglasnost nije dao jedino Ivan Jukić.

- Aktom od 7. juna 2017. godine, koji je podnesen ovoj Agenciji 8. juna 2017. godine, Jukić Ivan, kandidat sa navedene liste uspješnih kandidata, uskratio je saglasnost ovoj Agenciji za davanje ličnih podataka koji se odnose na rezultate stručnog ispita kandidata Jukić Ivana – stoji u obrazloženju dostavljenog rješenja Agencije za državnu službu FBiH.

Objavljivanje imena kandidata na konkursima za državnu službu se kosi sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka, dok se, primjera radi, sa njima ne kosi objavljivanje imena dužnika u sredstvima javnog informiranja. Ime kandidata za posao u državnoj službi je potrebno zaštiti, dok se imena građana koji duguju određeni novčani iznos nekom komunalnom preduzeću objavljuje u dnevnim novinama, što ukazuje na selektivnost pri primjeni Zakona o zaštiti ličnih podataka.

Nadležne agencije za državnu službu, koje su sa svojih službenih internet stranica morale brisati ranije objavljena imena kandidata, su sudskim putem pokušale vratiti to pravo zbog, kako su naveli, principa transparentnosti i javnosti. Međutim, Sud BiH je u martu 2014. godine odbio tužbu Agencije za državnu službu FBiH, ocijenivši da je rješenje Agencije za zaštitu ličnih u skladu sa postojećim Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

S tim u vezi je pokrenuta inicijativa da se donesu izmjene zakonskih rješenja koje će konkursne procedure za pozicije u državnoj službi učiniti mnogo transparentnijim, te manje podložnim manipulacijama.

- S obzirom da se od Agencije za državnu službu FBiH očekuje potpuno transparentan rad, a da s druge strane imamo Agenciju za zaštitu ličnih podataka, mi pripremamo određeni prijedlog zakonskih rješenja kojima će se obezbijediti potpuna transparentnost u radu Agencije. To od nas i kandidati i građani očekuju. Shodno tome, smatram da buduća rješenja koja će se regulisati Zakonom o javnim službenicima FBiH treba da obuhvata potpuno transparentno odvijanja procesa zapošljavanja u državnu službu. S tim u vezi, neophodno je da se tim zakonskim rješenjima obezbijedi potpuno transparentan način, a to je da javnost ima uvid u postignute rezultate kandidata u konkursnim procedurama – izjavio je za Faktor Refik Begić, direktor Agencije za državnu službu FBiH.

Svoje prijedloge koji bi vratili transparentnost pri zapošljavanju u državnu službu je dostavio i nevladin sektor.

- Mi smo svoje prijedloge, vezano za unapređenje transparentnosti zapošljavanja u javnom sektoru, dali Vladi FBiH. Ne radi se tu samo o obavezi objavljivanja konkursa, već i prijedloge vezane za to da svi aspekti provođenja konkursne procedure budu transparenti, pa se nadamo da će naši prijedlozi ući u dokumente koji se budu usvajali – izjavila je Korajlić.