- Hitna pomoć je navikla na maćehinski odnos pretpostavljenih prema nama. Tome u prilog govore iracionalne opstrukcije u proteklom periodu, te ovaj potez smatramo samo kontinutetom tog nerazumnog odnosa prema ustanovi od vitalnog značaja za zivot u KS. Kao čovjek koji je navikao da se bori, tj. da nešto uradi a ne samo da priča, nakon konsultacija sa ekonomsko-finansijskom službom i njihovog pozitivno mišljena zbog pozitivnog finansijskog stanja naše ustanove uputio sam prijedlog prema Upravnom odboru za novčanu stimulaciju svih naših uposlenika, obzirom da je to van mojih ingerencija i da to moze dozvoliti samo Upravni odbor - objavio je, između ostalog, na svom Facebook profilu Zalihić.