Na sjednici je istaknuto da su evropske integracije strateško opredijeljenje BiH, te da zajedničkim djelovanjem svih nivoa vlasti u skladu sa ustavnim nadležnostima i dosljednom primjenom mehanizma koordinacije, BiH može nastaviti rad na ispunjavanju kriterijuma za članstvo u EU-u.

U skladu sa tim, Kolegij za evropske integracije danas je zadužio Komisiju za evropske integracije da do 30. juna 2020. godine pripremi Metodologiju izrade Programa integrisanja BiH u Evropsku uniju, u skladu sa principima Odluke o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini, te da je dostavi Kolegiju za evropske integracije na razmatranje.

Također, s ciljem ubrzanja procesa pristupa BiH Evropskoj uniji, Kolegij je danas zadužio Komisiju za evropske integracije da do 15.6.2020 pripremi Akcioni plan za realizaciju ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji i dostavi ga Kolegimu za evropske integracije, saopćilo je Vijeće ministara BiH.