Na današnji dan, 22. maja 1992. godine Bosna i Hercegovina postala je članicom Ujedinjenih nacija (Rezolucija 757), čime je, kao sukcesor SFRJ, postala ugovorna strana svih konvencija i sporazuma koje je ratificirala SFRJ. Tako se zastava Republike Bosne i Hercegovine sa ljiljanima prvi put zavihorila 22. maja 1992. godine ispred zgrade UN-a u New Yorku.

U radu Ujedinjenih nacija BiH sudjeluje preko stalnih predstavništava u New Yorku, Genevi, Beču, kao i pri UNESCO-u u Parizu.

Odnosi Bosne i Hercegovine i Ujedinjenih nacija uvjetovani su aktuelnom međunarodnom političkom i privrednom situacijom koja je dirigirana praćenjem i aktivnim sudjelovanjem u rješavanju međunarodnih kriza, tijela UN-a u kojima je BiH članica, zatim potencijalnim izborom u tijela za koja se BiH kandidira, kao i dinamikom rada u tim tijelima. Politička pitanja uglavnom su u vezi sa praćenjem rada Vijeća sigurnosti te Skupštine i odbora Skupštine.

Bosna i Hercegovina, istovremeno, aktivno sudjeluje na redovnim koordinirajućim aktivnostima grupacija zemalja unutar UN-a: Istočnoevropska grupa, Centralnoevropska inicijativa, Grupa 77 i Kina, Organizacija islamske konferencije kao i zemalja potencijalnih članica EU-a. Od objekta međunarodne politike BiH postupno preuzima ulogu aktivnog sudionika u rješavanju međunarodnih problema. Bosna i Hercegovina je uključena u mirovne operacije širom svijeta.

Članica je brojnih tijela UN-a, aktivna u organiziranju konferencija i drugih multilateralnih aktivnosti.

U skladu sa odredbama Povelje UN, kao i sa završnim dokumentom Svjetskog samita 2005. godine, formirana je Komisija za izgradnju mira (PBC) kao međudržavno, savjetodavno tijelo koje će odgovarati Vijeću sigurnosti UN-a i čiji je rad fokusiran na postkonfliktnoj izgradnji mira. BiH je u decembru 2005. istakla kandidaturu za članstvo u ovom tijelu i tako se, po prvi put otkako je postala članica UN-a, suočila sa procesom intenzivnog lobiranja za jedno od tijela UN, uključivo izlaskom na izbore.

Pozitivan odjek kandidature prenesen je od niza zemalja - članica UN koji su pozdravili nastojanja za promjenu imidža BiH putem legitimnog zahtjeva za aktivnije sudjelovanje u međunarodnim poslovima, prvenstveno u sistemu UN. BiH je odlučila nastaviti sa novim proaktivnim pristupom u pogledu kandidatura BiH, odnosno eksperata iz BiH za članstvo u tijelima UN: ECOSOC, PBC, komitete UN za zaštitu ljudskih prava kao što su: CAT- Komitet protiv torture, CERD – Komitet za eliminaciju rasne diskriminacije, CEDAW-Komitet za eliminaciju diskriminacije žena, CMW – Komitet za prava radnika migranata, CHR-Komitet za ljudska prava, CRC –Komitet za prava djeteta itd, piše Historija.ba.