Zaštićeni svjedok SM-14 govorio je i o većoj grupi zarobljenika na igralištu, kao i o dolasku optuženog Milomira Savčića u školu u kojoj je bio smješten 65. zaštitni puk.

On je rekao da je radio u kuhinji 65. zaštitnog puka i da se oko 13. jula vratio u jedinicu sa dopusta.

Ispričao je kako je poslat na brdo iznad škole radi obezbjeđenja, jer je, kako je kazao, bilo naoružanih ljudi koji su se probijali prema Tuzli i koji su ih mogli ugroziti.

Kako je rekao, drugi ili treći dan je naišla grupa, koju su zaustavili i zarobili. Naveo je da ih je bilo deset do petnaest, da su bili u civilnoj odjeći, te da su prethodno bacili oružje.

Svjedok je kazao da su zarobljenike sproveli u pritvor 65. zaštitnog puka i predali ih dežurnoj službi.

SM-14 je ispričao kako je iznad mjesta gdje su držali stražu vidio tri tijela. Potvrdio je kako je iznad škole bila bačena bomba, ali da nije vidio ko je to učinio – da li neko iz njegove ili neke druge jedinice.

On je izjavio da su čuli da na igralištu ima zarobljenika i da su iz radoznalosti otišli da ih vide. Rekao je da je posmatrao sa ceste i da je vidio između 100 i 150 zarobljenih.

Naveo je da je oko igrališta bilo drugih vojnika, ali da ne zna šta je bio njihov zadatak.

Svjedok je kazao da ne zna šta je bilo s tim zarobljenicima, kao ni sa onima koji su bili u pritvoru 65. puka. Njima je, kako je dodao, dva puta odnio hranu i "drugog jutra ih nije bilo".

Rekao je da je na njima vidio ozljede, ali da nije vidio da li ih je neko tukao. Čuo je da ih vode na teritoriju pod kontrolom Armije Bosne i Hercegovine (ABiH).

On je kazao da je vidio kada je Savčić dolazio u školu tih dana i da je išao kod komandanta Vojne policije Zorana Malinića. Naveo je da se zadržao deset do petnaest minuta.

SM-14 je potvrdio da je prilikom davanja iskaza "bio popio". U iskazu je konstatovano da je svjedok rekao da je popio četiri rakije, ali da zna šta priča.

Milomir Savčić se optužnicom tereti da je, u svojstvu komandanta 65. zaštitnog motorizovanog puka pri Glavnom štabu Vojske Republike Srpske (VRS), pomagao u genocidu počinjenom u Srebrenici u julu 1995. godine.

Optužnica ga tereti da je planirao, komandovao i nadzirao aktivnosti pripadnika 65. zaštitnog motorizovanog puka VRS-a i bataljona Vojne policije koji je bio u njegovom sastavu, prilikom zarobljavanja i zatočenja više stotina muškaraca bošnjačke nacionalnosti na više lokacija na području Nove Kasabe, te njihovom nezakonitom zatočenju, zlostavljanju i ubistvima.

SM-14 je kazao da je Vojna policija 65. puka sa komandantom Malinićem bila smještena u Kasabi sa pozadinom i još nekim jedinicama, dok su komanda i Savčić bili u Crnoj Rijeci.

Odbrana je pitala da li je moguće da je Savčića vidio 27. jula, kada je svratio u Kasabu na putu iz Žepe za Krajinu. On to nije mogao potvrditi.

- Ja sam rekao da je to bilo vrijeme pada Srebrenice, 13.-14. - kazao je svjedok.

Na pitanja tužioca Predraga Tomića, on je rekao da misli da je vidio Savčića prije nego što je išao na stadion.

Tomić je pitao svjedoka da li zna šta su radili pripadnici 65. zaštitnog puka oko stadiona, na šta je on odgovorio da ne zna.

Nastavak suđenja je 1. februara.