Pandemija virusa COVID pokazala je koliki dio tereta svih promjena u društvu nose upravo radnici i radnice u sektoru trgovine, a najveća zasluga da to ne ostane skriveno od javnosti ima upravo STBIH kao jedini sindikat koji je vrlo hrabro i aktivno stao iza prava i interesa svojih članova, ali i radnika i radnica u ovom sektoru uopće, tvrde u STBiH. 

- U nastojanju da pokrene socijalni dijalog sa svim relevantnim institucijama u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, STBiH kreće u još jaču i progresivniju borbu, sa ciljem da se zaštite prava radnika i depolitizira svaki oblik kršenja radničkih prava. U toj borbi, STBiH insistira na stvarnim i učinkovitim rješenjima, sigurnom radu, zaštiti prava svih radnica i radnika, bezbijedan i bolje  plaćen posao, slobodnom danu za praznike, jednostavno radu dostojnom čovjeka.

Pokucat ćemo na vrata svih političkih stranaka u BiH! Sa nekima od njih smo obavili sastanke na kojima smo uspjeli dogovoriti saradnju kroz upućivanje inicijativa na federalnom parlamentu, zahtijevali smo daleko progresivniju uključenost i socijalni dijalog, involviranost i pritisak javnosti u zagovaranju osnovnih prava radnika i radnica trgovine i uslužnih djelatnosti - kaže Mersiha Beširović, predsjednica Sindikata trgovine i uslužnih djelatnosti BiH.

Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH u saradnji sa Samostalnim sindikatom šumarstva, prerade drveta i papira BiH 30. juna organizira event pod nazivom „Ko se u politici brine za radnike“, na kojeg će pozvati i poslodavce, nevladine i međunarodne organizacije, ekonomske stručnjake, predstavnike ambasada i medije.

Na ovaj način, oba sindikata žele skrenuti pažnju javnosti na uvjete u kojima radi njihovo članstvo, da su svojoj borbi za njihova prava usamljeni i da im je potrebna podrška najviše onih koji predlažu i usvajaju zakone, ali i razumijevanje  poslodavaca, kao i svih onih koji na bilo koji način mogu osigurati bolje uvjete rada i zadržati naše građane u ovoj zemlji.