Podsjećamo, u Bosni i Hercegovini je prije agresije postojao Zavod za odgoj ženske djece i omladine Ljubuški, ali on je zatvoren s početka rata, 1992. godine. Poslije rata objekat u kojem je bio smješten zavod je obnovljen višemilionskim sredstvima Federacije Bosne i Hercegovine, a u kojem je 2016. godine otvoren Starački dom.

Postoji potreba za zavodom, ali nisu stvorene pravne pretpostavke

- Na području FBiH ne postoji ustanova za zbrinjavanje ženske djece i omladine. Postoji Zavod za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo, čiji je osnivač Parlament FBiH, a koji tretira mušku djecu i omladinu u sukobu sa zakonom, a po uputi centara za socijalni rad i nadležnih sudova. U Zavodu je urađena adaptacija i opremanje odjeljenja za prihvat ženske djece i omladine, međutim, nisu stvorene pravne pretpostavke. Odnosno, usklađivanje zakona koji definira djelatnost ovog Zavoda da bi se u njemu tretirale osobe ženskog spola upućene od centara za socijalni rad. Procedure za stvaranje tih pretpostavki pokrenute su, ali do izmjena zakonskog uređenja nije došlo - odgovorio nam je Mato Jozić, federalni ministar pravde, i dodao:

- Što se tiče potrebe za zbrinjavanje ženske djece i omladine, takva potreba postoji. Ukoliko bi se stvorile pretpostavke za tretman ženske djece i omladine, profil koji bi bio tretiran odnosio bi se na žensku djecu i omladinu starosti od deset do 18 godina, kao što je to slučaj i sa muškom djecom i omladinom definisan - navodi Jozić.

Ivica Boras, koji je danas uposlenik Gradske uprave Ljubuški, bio je posljednji direktor Zavoda Ljubuški.

- Taj zavod ne postoji od 3. aprila 1992. godine, kada je izbio rat. Štićenice koje su se zadesile u zavodu, otišle su dalje. Neke su otputovale za Hrvatsku, tačnije Zagreb u jedan od domova. Više nikada zavod takve vrste nije postojao u Federaciji. Zašto, to treba druge pitati. Sada je dolje Starački dom. Znam da je objekat obnovljen i da je trebalo deset godina da se otvori Starački dom Ljubuški - ispričao nam je Boras.

Umjesto za smještaj zavoda, objekat obnovljen za Starački dom

Više informacija o zavodu smo potražili u Federalnom ministarstva rada i socijalne politike.

- Zakonom o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u Federaciji BiH, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je preuzeo prava i obaveze nad Zavodom za vaspitanje ženske djece i omladine Ljubuški koji nastavlja rad pod nazivom Ustanova iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški. Zakonom je utvrđeno da će djelatnost Ustanove biti utvrđene uz saglasnost sa općinskim i kantonalnim organima vlasti. Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi Zapadno-hercegovačkog kantona i Općina Ljubuški sporazumjeli su se da ova Ustanova obavlja djelatnost zaštite starih i odraslih osoba - navode iz Ministarstva i dodaju:

- Ministarstvo od 2011. godine započinje s ulaganjima u radove prenamjene prostora Ustanove. Nakon što je prostor adekvatno adaptiran i opremljen, rješenjem Federalnog ministarstva rada i socijalne politike od 01.06.2017. godine, utvrđeno je da Ustanova iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški ispunjava uvjete utvrđene zakonom za obavljanje djelatnosti ustanove sa smještajem koji uključuje određeni stepen zdravstvene njege, te je započela s radom - kazali su nam.