Dosta rasprave na današnjoj sjednici Zastupničkog doma Parlamenta FBiH izazvao je Analitički izvještaj o radu Fonda za zaštitu okoliša Federacije za prošlu godinu.

Irfan Čengić iz SDP-a je pitao nadležne u Fondu za zaštitu okoliša kada će se u potpunosti plastične kese izbaciti iz upotrebe. Hasan Muratović iz SDP-a je ukazao da se u FBiH o zagađenju zraka razmišlja zimi, a o deponijama smeća ljeti. Sabina Ćudić iz Naše stranke je naglasila da u izvještaju Fonda nema podataka koji bi odgovarali onim iz izvještaja svjetskih zdravstvenih organizacija u kojima stoji da su gradovi iz Federacije među najzagađenijim u Evropi. Većina zastupnika složila se da se ravnopravno ne raspoređuju sredstva za zaštitu okoliša po kantona i da bi utrošak sredstava u ove namjene trebalo da budu bolje kontrolisane.

- Ogromna sredstva se prikupljaju u ovaj Fond za zaštitu okoliša. Kantoni ne izvještavaju fond jer nisu ni dužni. Ogromna sredstva su izvan kontrole i sigurna sam da ne završe gdje je potrebno. Više od 100 miliona KM je otišlo u kantonalne budžete, a mi ne znamo gdje je taj novac otišao. Zađite pa pogledajte koliko je realizirano projekata iz okoliša. Potrebno je promijeniti raspodjelu sredstava i da imamo izvještaj gdje su sredstva utrošena. Lokalne zajednice nam bukvalno umiru - poručila je zastupnica Jasmina Zunić iz SDP-a.

Mirsad Čamdžić iz Naše stranke je podsjetio da je prošle godine Fond za zaštitu okoliša najviše pažnje ukazivao na projekat "Čista rijeka Miljacka" za koji se, prema njegovim riječima, ispostavilo da je populistički.

Hasan Muratović SDP se osvrnuo na sanitarne deponije, zagađenje zraka.

- Sjetimo se da nemamo regionalne sanitarne deponije ljeti, kada se osjeti neugodan miris, a zimi se sjetimo zagađenja zraka. Na nivou FBiH treba konačno odrediti prioritete. Zagađenje zraka je trenutno najakutniji problem u FBiH. Dolazim iz Tuzlanskog kantona gdje je Koksara Lukavac najveći zagađivač. Produkti koksovanja su izuzetno otrovni - ukazao je Muratović.

Za riječ se javila i Sabina Ćudić iz Naše stranke koja je kazala da izvještaj Fonda za zaštitu okoliša FBiH ne oslikava stvarno stanje u FBiH.

- Imam podatke Svjetske zdravstvene organizacije koji govore o alarmantnoj situaciju u Bosni i Hercegovini, a u kojima stoji da 100.000 djece odrasta u najzagađenijim gradovina Evrope, a među kojiam su Zenica, Sarajevo, Tuzla i Kakanj. Evidentna je velika smrtnost zbog zagađenja u BiH. Izvještaj Fonda to ne oslikava. Nadala sam se apelu za institualno jačanje ove organizacije, za veća sredstva. Imali smo poskupljenje plina za gotovo 30 posto u Kantonu Sarajevo, koje će se odraziti na veće zagađenje jer neće građani moći istrpiti takvo povećanje pa će preći na alternativu. Od fonda ne dobijamo ono što nam treba. Naša poruka je da se probude, ovo je ipak 2019. godina - poručila je Ćudić.