U sklopu zaključka, koje je usvojio VSTV, poziv je upućen da se osiguraju sredstva za zapošljavanje dodatnog osoblja radi rješavanja predmeta ratnih zločina, javio je BIRN BiH. 

Na sjednici VSTV-a je pojašnjeno da se finansiranje rada na predmetima ratnih zločina nastavlja novčanim iznosom smanjenim za 81 posto, da se provede kroz grant ministarstvu finansija, odnosno da je stav Evropske unije da će novac iskoristiti samo i isključivo za finansiranje dodatnog osoblja u pravosudnim institucijama koje bi pomagalo sudijama i tužiocima u radu na ovim predmetima.

Potpredsjednica VSTV-a Jadranka Lokmić-Misirača je rekla kako svugdje treba administrativna podrška, a nema više toliko sredstava u ovome projektu.

- Zaključkom pozivamo ministarstvo finansija da se na neki način pokriju i ova radna mjesta koja ne mogu biti pokrivena. Ovo bi bila kao neka finalna urgencija - navela je Lokmić-Misirača.

Na sjednici je kazano da se pri izradi zaključka kretalo u okviru osiguranih sredstava, neriješenih predmeta ratnih zločina u sudovima i tužilaštvima zaključno s krajem juna, te su istaknute kadrovske potrebe institucija. Kako je pojašnjeno, radi se o objedinjenoj procjeni potreba pravosudnih institucija za dovoljnim brojem ljudi za procesuiranje predmeta ratnih zločina.

Spomenut je i zahtjev Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske, koje je, kako je rečeno na sjednici, tražilo mali iznos od 2.500 do 3.000 eura za operativne troškove, kako bi mogli sukladno zakonu vršiti svoju funkciju nadzora nad radom okružnih javnih tužilaštava.