Izbjeglički centar Salakovac danas je, zahvaljujući donaciji Vlade Švicarske, opremljen novim kombijem koji će se koristiti za siguran prijevoz tražitelja azila i izbjeglica s ciljem zdravstvene zaštite.

Ključeve vozila koje je nabavio UNHCR u Salakovcu je danas preuzela ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac. Ona je kazala da je vozilo značajna donacija.

- Vozilo je s osam sjedišta, koje će se koristiti za potrebe korisnika ovoga centra, za azilante koji su podnijeli zahtjev i sve korisnike koji su u ovome centru, a ovdje imamo i izbjeglice iz prethodnog perioda i one koji putem readmisije dođu u BiH i nemaju drugog smještaja - kazala je ministrica Borovac. 

Vozilo će koristiti za prijevoz korisnika Centra koji odlaze u Mostar na preglede. 
Napomenula je da u Salakovcu boravi preko 80 djece koja imaju potrebu za pretragama i liječenjem, kao i starijih osoba. 

- Švicarska Vlada je kao naš značajan partner u migracionim procesima u BiH prepoznala sve potrebe migranata u BiH i za Centar donirala vozilo - kazala je ministrica Borovac navodeći kako je njihova podrška od velike koristi i u drugim projektima. 

Istaknula je kako to nije jedini oblik suradnje s Vladom Švicarske kao ni s UNHCR-om.

-Mi, u Ministarstvu nastojimo da održimo standarde koje smo postigli u migracionom centru i vrlo smo predani poslu u centru. Suradnja s UNHCR-om i nevladinim organizacijama koje rade s migrantima pokazuju visok stepen i moram reći da ovaj Centar ima imidž kao jedan od najboljih kolektivnih centara za smještaj migranata u BiH. Zbog toga koristim priliku da pozovem sve nadležne institucije i uputim javni apel centrima u Unsko-sanskom kantonu koji se stvaraju, slobodno mogu doći ovdje i koristiti usluge ovoga Centra jer ima dovoljno mjesta. Posebno pozivam porodice s djecom, ranjive kategorije, jako nam je stalo da prava djece budu poštovana,  a to se ovdje itekako poštuje - poručila je ministrica Borovac iz Salakovca. 

Zamjenik direktora za suradnju u veleposlanstvu Švicarske u BiH Patrick Egli ističe kako je ovo dio većeg projekta kojim se pruža potrebna zaštita migrantima koji trebaju zdravstvenu zaštitu. 

- Ova vozila koristit će se da se migranti prevezu u zdravstvene ustanove, ali isto tako i da djeca mogu pohađati školu i biti uključena u sistem - pojasnio je Egli. 

Šefica regionalnog ureda UNHCR-a za Jugoistočnu Europu Anne-Christine Eriksson ističe kako je današnja donacija znak solidarnosti i pokazatelj da ljudi i vlasti u BiH nisu sami u teškoj situaciji. 

Upravnik Centra u Salakovcu Ahmet Sijamhodžić ističe kako je ovo velika donacija i za njih od višestrukog značaja. 

- Trenutno je u Centru 162 korisnika, od koji je iz Iraka 100, Irana 30, Afganistana 16, Sirije sedam, Pakistana šest i Nepala tri. Od toga je 83 djece od kojih je 30 do četiri godine, 42 do 16 , a 11 djece od 16 do 18 godina. Proces školovanja je još uvijek u toku, nisu pohađali školu iako smo u stalnim kontaktima s ministarstvima obrazovanja. Pregovori o njihovim obrazovanju se još vode i nadam se da će se početkom nove školske godine biti uključeni - poručio je Sijamhodžić. 

U proteklom periodu osoblje Centra se suočavalo s brojnim medicinskim slučajevima koji su zahtijevali hitne intervencije u zdravstvenim ustanovama u Mostaru, udaljenom 15 kilometara, oslanjajući se na dostupnost prijevoza organizacija koje rade u okviru Centra.