Zbunjujuća Instrukcija: Roditelji ne žele da se zbog jezika djeca u školama u Sarajevu razdvajaju

Objavljeno: 10.10.17 u 15:07 Autor: E. Hadžimejlić

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo dostavilo je svim osnovnim školama Instrukciju kojom se traži od škola da osiguraju realizaciju nastavnog procesa na jednom od tri zvanična jezika konstitutivnih naroda.

Roditelji traže da se razmotre uputstva školama FOTO: ILUSTRACIJA
Roditelji traže da se razmotre uputstva školama FOTO: ILUSTRACIJA

Kako se u Instrukciji školama navodi, izbor jezika, bosanskog, hrvatskog ili srpskog, na kojem će dijete pohađati školu, zavisi od opredjeljenja ili izbora roditelja ili staratelja učenika.

Direktor sarajevske Osnovne škole "Malta" Asmir Hasičić za Faktor je kazao da je ovu Instrukciju Ministarstva trenutno teško provesti u djelo jer je školska godina već počela.

- Možda bi realnije bilo da smo dobili instrukcije da provedemo anketu u maju naredne godine za sljedeću školsku godinu pa da tačno znamo koliko je potrebno novih nastavnika i ne samo ljudskih, nego i materijalnih resursa. Pa tek nakon toga da u junu pošaljemo zahtjeve za konkurse, kako bismo bili spremni za sljedeću školsku godinu. Mi tačno moramo znati koliko nam nastavnika treba i kako sve to treba da funkcioniše – ističe direktor Hasičić.

Hasičič također ističe da za nastavu po tom principu treba osigurati udžbenike, lektire, a što ova i sigurno većina škola u Kantonu nema.

- Mislimo da je bolje sačekati narednu školsku godinu, nakon ankete napraviti analizu, a potom ići dalje u implementaciju. Jer to bukvalno znači da djeca čiji roditelji zaokruže da žele da slušaju nastavu na hrvatskom ili srpskom jeziku imaju pravo da im se to osigura, kao i djeci koja slušaju nastavu na bosanskom jeziku. Ipak to sve treba organizovati i osmisliti Ministarstvo obrazovanja. Mi nemamo iskustva, a ono što vidimo u ostalim krajevima BiH, baš nam se i ne sviđa – kaže direktor, te postavlja pitanje može li to Ministarstvo i finansirati.

Direktor Hasičić ističe da neće žuriti sa anketiranjem, jer je anketu već proveo u junu kako je definisano Ustavom i Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju.

- Roditelji su tada uglavnom tražili da se izučava B/H/S jezik, međutim bilo je i roditelja koji su kazali da bi da njihova djeca uče na hrvatskom ili srpskom. To nam je trenutno organizaciono noćna mora. Čekamo konkretne smjernice od Ministarstva – zaključuje Hasičić, dodajući da je za ovo trebala priprema, a ne da se radi preko noći.

Iz Vijeća roditelja Kantona Sarajevo ističu da su od Ministarstva zahtijevali da se sačini Strategija razvoja obrazovanja na području Kantona Sarajevo, uz široku javnu raspravu i učešće što šireg broja zainteresovanih strana.

- Nažalost, ad hoc donesen Zakon kojem nije prethodila kvalitetna Strategija, rezultira ovakvim Instrukcijom koja se dostavlja kad je školska godina već uveliko počela, a koja opet izaziva nepotrebne kontroverze. Mi smo sigurni da ne želimo da Sarajevo, koje je i u svojim najtežim danima, pokazalo toleranciju i protivljenje svakoj vrsti diskriminacije, postane dio ozračja gdje se nazire mogućnost segregacije bilo koga. Mi tražimo da našu djecu škole spajaju, a ne razdvajaju po bilo kom osnovu – navode iz Vijeća roditelja.

Također iz Vijeća roditelja ističu da vjeruju da namjere Ministarstva nisu loše te da nisu ciljale da imaju nešto što makar liči na segregaciju.

- Pozivamo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade da još jednom razmotri Instrukciju, a sve uključene strukture zajednički pronađu rješenje koje je najbolje u interesu djece – zaključuju roditelji školaraca.

Iz Ministarstva ističu da se Instrukcijom u zvaničnu upotrebu ne uvode novi jezici niti se iz upotrebe isključuje bilo koji od zvanično ustavom i zakonima prepoznatih jezika, nego se njihovo imenovanje i upotreba usklađuju sa Ustavom i zakonima kojima je utvrđeno koji su jezici u upotrebi i kako se oni imenuju.

- Instrukcijom Ministarstva dosljedno se implementiraju ustavne i zakonske odredbe koje propisuju da se nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada mogu izvoditi samo na zvanično prepoznatim i definiranim jezicima, odnosno da se ubuduće jezik na kojem se izvodi nastava može imenovati jednim od tri zvanična jezika, umjesto do sada ostavljene mogućnosti četiri izbora – navode.

Ministarstvo skreće pažnju da Instrukcija ne povlači za sobom paralelno izvođenje nastavnog procesa na tri jezika, što potvrđuje praksa iz proteklog perioda, jer je, kako kažu, i prije izdavanja Instrukcije postojala mogućnost da se nastava izvodi na jednom od tri zvanična jezika, a do danas to nije rezultiralo izvođenjem odvojene nastave.