- Danas su uplaćene plaće za juni i juli te naknade za topli obrok za maj, juni i juli, čime su izmirene sve obaveze prema radnicima - kazao je Avdić.

Današnjim izmirenjem obaveza prema radnicima prestali su razlozi za obustavu proizvodnje u koju su zenički rudari stupili 25. jula.

Direktor poduzeća Mensur Hukić također je jučer ukinuo odluku o privremenom prekidu posla, koju je donio 26. jula.

Račun toga poduzeća odblokiran je nakon avansne uplate vladajućeg društva Javno poduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, koja je uplatila 7,4 miliona KM.

Zenički rudnik je obavezan proizvoditi na mjesečnom nivou 35.000 tona uglja za Termoelektranu Kakanj.