- U sjeni protekle sjednice zamolit ću Vladu FBiH da nas izvijesti šta je poduzela u kontekstu usvojenih zaključaka koji se tiču poboljšanja epidemiološke slike uzrokovane zarazom COVID-19. Posebno u kontekstu ograničenja marže na lijekove i preparate za imunitet. Također, šta Vlada i Ministarstvo trgovine poduzimaju kada je riječ o divljanju cijena osnovnih životnih namirnica, a sada i nafte i naftnih derivata - rekao je Mašić.

Otežani uvjeti rada Doma zdravlja Bihać 

Zastupnik Albin Muslić se fokusirao na Dom zdravlja (DZ) Bihać koji je devastiran usljed prošlogodišnjeg jakog zemljotresa u Hrvatskoj.

- Kada će biti doznačena tri miliona KM Domu zdravlja Bihać koji je uništen usljed razornog zemljotresa u Hrvatskoj u prošloj godini? Danas pri DZ u Bihaću u jednom dijelu gdje se radi sa Covid-pacijentima, pregledi se obavljaju u improviziranim kontejnerima DZ Bihać - ukazao je Muslić.

Senaid Begić je pitao Ministarstvo finansija FBiH, Poreznu upravu FBiH da li se kod nas naplaćuje porez za digitalne usluge, misleći na na Google, Facebook, Instagram.

- To pitam jer su razne velike kompanije pojačale svoja oglašavanja na društvenim mrežama, a za te usluge ne plaćaju se porezi u BiH - objasnio je Begić.

Goran Akšamija je tražio da Zavod za javno zdravstvo FBiH i kantonalni zavodi dostave plan obaveznog programa imunizacije, koliko ima cijepnih centara, koliko dugo se transportuju vakcine i kojim vozilima.

Zastupnica Elzina Pirić je informirala zastupnike o eksploziji i požaru u jami Omazići Rudnika mrkog uglja (RMU) Banovići.

Šta će biti sa 650 rudara u RMU Banovići? 

- Pripao mi je težak zadatak da informišem javnost da je u Banovićima u nedjelju, 28. marta, u sedam ujutro u jami Omazići RMU Banovići došlo do eksplozije i velikog požara, zahvaljujući Allahu dž.š., bez ljudskih žrtava i povreda. Jama je zatvorena, a 650 rudara je poslano na prinudni odmor. Šta će biti sa tim radnicima koji hrane svoje porodice, imaju kredite jer je za sanaciju jame neophodo najmanje šest mjeseci - kazala je Pirić.

Husein Rošić je pitao Federalno ministarstvo finansija da li je Vlada USK dostavila izvještaj u kojem je opravdala utrošak 4.000.000 KM za pomoć u suzbijanju migrantske krize koje je Vlada FBiH uplatila u augustu 2019. godine.

- I da li je Vlada USK dostavila Minstarstvu finansija izvještaj o utrošku nešto manje od 25 miliona KM koje je Vlada FBiH također uplatila na račun USK u 2020. godini, s obzirom na to da imam ogroman upita građana i informacije da taj novac nije utrošen transparentno i na način kako je odlukom precizirano, nego su plaćane plaće i zaostali troškovi prema kolektivnim ugovorima. Nakon niza upita građana iz USK u vezi s aferom Kramar koji je uvezao, kako je to inspekcijom utvrđeno, više od 700 vozila na neuredan EU1 obrazac, pitam Upravu za indirektno oporezivanje šta je urađeno po tom pitanju. Da li je za tih više od 700 vozila koje je uvezla autokuća Kramar sa neurednom papirologijom, da li su plaćene obaveze prema državi BiH i da li su pokrenuti određeni disciplinski procesi - pitao je Rošić.

Pitanja je imao i zastupnik Hajrudin Žilić.

Direktori pojedinih zdravstvenih ustanova imaju i 7.500 KM naknade 

- Moje pitanje se odnosi na prisustvo ozbiljnih indicija o netransparentnom, nenamjenskom utrošku novca sa nivoa Federacije BiH koji je prebačen nižim nivoima vlasti, konkretno domovima zdravlja po općinama i kantonalnim vladama. Naime, prema raspoloživim informacijama, ta sredstva se koriste čak za enormno visoke i u ovom periodu veoma bezobrazne mjesečne naknade, ne postoji drugi izraz za to, pojedinih direktora koje dosežu i do 7.500 KM!? Pitanje je dostavljeno Vladi FBiH, ZDK i DZ Olovo. Legitimitet za postavljanje ovog pitanja je da se radi o sredstvima koja su s nivoa Federacije, od građana, prebačena nižim nivoima vlasti - rekao je Žilić. 

Zastupnik Hamdija Abdić također je aktuelizirao problem devastiranog Doma zdravlja Bihać i tražio izdvajanje tri miliona KM u ovoj godini za gradnju novog objekta doma zdravlja koji sada radi na više lokacija i u krajnje teškim uvjetima.

- Ljudi lutaju da pronađu sve te lokacije odjela DZ Bihać koji rade u improviziranim uvjetima, kontejnerima - rekao je Abdić.