Tom prilikom zastupnica Kenela Zuko je naglasila kako je neophodno da se u ustanovama socijalne zaštite naknade članovima u upravnim i nadzornim odborima smanje na 50 posto od prosječne plaće.

- Imali smo situaciju iz Pazarića, u glavi su mi naknade koje su išle članovima upravnih i nadzornih odbora. Ja bih zamolila, tu je premijer Fadil Novalić i ministrica finansija Jelka Miličević, da na Vladi FBiH se pokuša predložiti, i kroz član 47. o naknadama upravnim i nadzornim odborima, da se limitiraju te naknade na 50 posto od prosječne plaće. Da se to ujednači u svim ustanovama za socijalnu zaštitu. Pozdravljam da je 60 posto, pozdravljam da se nadzorni odbor sveo sa pet članova na jednog člana. Zaista to su dobre mjere, ali trebalo bi ujednačiti u svim ustanovama do 50 posto prosječne plaće - predložila je Zuko.

Dodaje kako se u jednom od članova nacrta zakona koristi termin "fizički invaliditet korisnika".

- Ne možemo reći tako, jer to su odrasle osobe sa intelektualnim poteškoćama, sa kombinovanim teškoćama. Osobe sa psihičkim oboljenima. Nema potrebe da stigmatiziramo ove korisnike. I treća stvar, kada smo imali problem sa situacijom u Pazariću puno smo ovdje komentirali o fizičkom ograničavanju korisnika koji se nalaze u tim ustanovama. U članu 36. je definisano da je psihijatar stručna osoba koja donosi konačan sud o fizičkom ograničavanju djece i korisnika koji se nalaze u tim ustanovama. Provjerila sam, psihijatri su uglavnom ljudi koji dolaze na ugovore. Mislim da nadležno ministarstvo treba da razmotri da se u takve ustanove uposle psiholozi, socijalni radnici i socijalni pedagozi - sugerisala je Zuko.