navbar

COOLSTYLE

faktor
search
search
search
Istraživanje

I blagi COVID-19 može oštetiti organe, posebno srce, pluća i bubrege

Čak i blagi tok COVID-19 također može oštetiti organe pacijenata, zahvaćajući srce, pluća i bubrege i često je povezan sa znacima venske tromboze na nogama, pokazalo je istraživanje njemačkih naučnika. Istovremeno infekcija nije zahvatila mozak.

Objavljeno: 05.01.2022. u 11:04
get url
text

Takvi su nalazi Univerzitetskog medicinskog centra Hamburg-Eppendorf (UKE) u najvećoj svjetskoj studiji do sada, sprovedenoj sredinom 2020. godine, a njeni nalazi objavljeni su u European Heart Journalu Evropskog kardiološkog društva (ESC).

Dugogodišnja medicinska studija provedena u gradu Hamburgu (HCHS) detaljno je ispitala 443 osobe koje su imale samo blaže simptome COVID-19 nakon infekcije SARS-COV-2. Njihovi podaci upoređeni su s podacima 1.328 učesnika dugotrajne studije koji nisu bili zaraženi novim koronavirusom.

- Sveobuhvatan skup podataka, uključujući magnetnu rezonancu srca i mozga u SARS-COV-2 i kontrolnim grupama, omogućio je analizu više organa. posebno imajući u vidu trenutnu verziju omikrona, za koju se čini da je uglavnom povezana sa blaži simptomi - komentirao je Raphael Twerenbold, direktor Centra za naučne studije i kardiolog na klinici.

Studija je uključivala učesnike koji su se zarazili SARS-COV-2 i izjavili da nisu imali ili su imali samo blage do umjerene simptome u vrijeme infekcije. Velika većina (93 posto) liječena je isključivo ambulantno, od kojih niko nije zahtijevao intenzivno bolničko liječenje.

Desetak mjeseci nakon infekcije novim korona virusom pregledani su im kardiovaskularni sistem, pluća, bubrezi i mozak, kao i njihova funkcija, struktura i moguća posljedična oštećenja. Koristili su upitnike kako bi odredili kvalitetu svog života.

Za poređenje, 1.328 učesnika slične dobi, spola i obrazovanja odabrano je iz skupa podataka HCHS prije pandemije Covida-19.

U direktnom poređenju sa "normalnom populacijom“, kod ispitanika nakon infekcije novim koronavirusom utvrđeno je srednjeročno oštećenje organa. U testu plućne funkcije, volumen pluća im se smanjio za oko tri posto, a otpor disajnih puteva se neznatno povećao.

Pregledi srca pokazali su prosječno smanjenje pumpne snage organa za jedan do dva posto i povećanje proteinskog markera u krvi za 41 posto, što ruši podatke o opterećenju srca.

Jedan od glavnih rezultata analize je da se ultrazvučnim pregledom nogu dva do tri puta češće uočavaju znakovi prevladavanja venske tromboze nogu. Ispitanici nakon infekcije SARS-COV-2 također imaju smanjenje bubrežne funkcije za oko dva posto.

Međutim, pregled strukture i funkcije mozga nakon infekcije novim korona virusom i rezultati upitnika o kvaliteti života nisu pokazali pogoršanje u odnosu na kontrolnu grupu.

- Rezultati nam omogućavaju da blagovremeno identifikujemo organske komplikacije i počnemo da sprovodimo odgovarajuće terapijske mjere - rekao je Stefan Blankenberg, direktor HCH studije i stručni direktor Kardiovaskularnog centra na Univerzitetskoj klinici u Hamburgu.

Prema Univerzitetskoj klinici, Hamburg City Health Study (HCHS) je najveće lokalno zdravstveno istraživanje na svijetu. U dužem vremenskom periodu biće pregledano ukupno 45.000 stanovnika Hamburga u dobi od 45 do 74 godine.

Svrha studije je da se identifikuju faktori rizika za uobičajene bolesti kao što su srčani udar, fibrilacija atrija, moždani udar, demencija ili zatajenje srca.

Istraživanje, koje uključuje 30 klinika i instituta Medicinskog centra Hamburg-Eppendorf univerziteta, ima za cilj razvoj individualiziranih mogućnosti liječenja i ciljane prevencije. Do sada je pregledano oko 16.000 ljudi.