U to doba su postojala tri načina za provođenje vode, jedan je ozidani rimski kanal, zatim kanal sa olovnim cijevima, te cijevi koje su napravljene od pečene zemlje, kazala je doc. dr. Mersiha Imamović, sa Univerziteta u Tuzli.

Na području grada Tuzle, tačnije na lokalitetu Gornje Tuzle, pronađen je vodovod iz doba Rimljana. Prema prvim procjenama rimski vodovod je star više od 1.800 godina, a arheološka istraživanja u Gornjoj Tuzli i dalje traju.

- U to doba su postojala tri načina za provođenje vode, jedan je ozidani rimski kanal, zatim kanal sa olovnim cijevima, te cijevi koje su napravljene od pečene zemlje. Ovdje se radi o prvom načinu, zidanom kanalu, koji je zidan od cigle, korišten je specijalni malter koji nije propuštao vodu napravljen je od pijeska i bijelog krečnjaka. Što se tiče ovog vodovoda, dužine je 11 metara i 20 centimetara. Odakle se pruža, ne možemo u ovom momentu reći, ali vjerovatno je dolazio sa brda iznad ove lokacije - kazala je doc. dr. Mersiha Imamović, sa Univerziteta u Tuzli.

Bivši profesor na Filozofskom fakultetu Bego Omerčević radio je doktorat na temu doktorat je vezan za dolaska Rimljana na ove prostore.

- Ja sam se držao stava da su oni morali biti prisutni ovdje i onda se rodila ideja da se u to upustim i počnem istraživati. Istražujući jedan lokalitet ovdje, raniju fazu neolitskog doba, dobio sam informaciju od mještana da bi tu moglo biti ovo što smo našli. Tim tragom smo i krenuli, napravili smo projekat, izvadili potrebne saglasnosti i dozvole i krenuli u iskopavanje. Ovo je jedinstven nalaz u Bosni i Hercegovini, nešto malo fragmenata je pronađeno u Beogradu, ali ovo je jedinstveno i njegova vrijednost je velika - rekao je Omerčević, prenposi grad.tuzla.ba.

Izvor: Faktor