Organizacija Green Destinations nedavno je objavila listu "Top 100 priča zelenih destinacija u svijetu", a na listi se našlo čak pet lokacija iz Bosne i Hercegovine.

Na konferenciji koja je nedavno održana u Talinnu u Estoniji, ova nizozemska organizacija promovirala je priče koje govore o inovativnim i učinkovitim inicijativama i projektima destinacija koje rade na održivom razvoju i to na globalnom nivou. 

Tako su se na listi pored svjetskih destinacija, našlo čak pet destinacija iz BiH, a to su: Trebinje, Bosanska Krupa, Konjic, Spomenik prirode Skakavac te zaštićeno stanište Tišina, koje se nalazi pored Bosanskog Šamca.

Također na listi su se našle i destinacije država iz regiona. Ljubljana i Šaleška iz Slovenije, Mali Lošinj iz Hrvatske, i Zlatibor iz Srbije. Na listi se uglavnom mogu pronaći destinacije iz Japana, SAD-a, Perua, Tajvana, Brazila i Portugala.

Ove godine bilo je ukupno 165 prijava. Podnesci su ocijenjeni od strane Top 100 evaluatorskog tima, stručnjaka, partnera i koordinatora Green Destinations.

Izvor: Faktor